Заседания

Заседание от дата 14.03.2017 от 16:00 часа.

Решения

№ 101 / 14.03.2017

ОТНОСНО : допускане поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение №75/09.03.2017 г. на РИК – Кърджали.

№ 100 / 14.03.2017

ОТНОСНО : допускане поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение №68/09.03.2017 г. на РИК – Кърджали.

№ 99 / 14.03.2017

ОТНОСНО : допускане поправка на технически грешки в диспозитива на Решение №67/09.03.2017 г. на РИК – Кърджали.

№ 98 / 14.03.2017

ОТНОСНО : Назначаване членовете на ПСИК в Девети изборен район – Кърджалийски в гр.Кърджали за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

№ 97 / 14.03.2017

ОТНОСНО : допускане поправка на технически грешки в мотивите и диспозитива на Решение №65/09.03.2017 г. на РИК – Кърджали.

№ 96 / 14.03.2017

ОТНОСНО : Назначаване в Девети изборен район – Кърджалийски членовете на СИК в Дом за стари хора в гр.Крумовград и две ПСИК на територията на община Крумовград за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

№ 95 / 14.03.2017

ОТНОСНО : ДОПУСКАНЕ поправка на техническа грешка в Решение №63/09.03.2017г. на РИК – Кърджали.

№ 94 / 14.03.2017

ОТНОСНО : Жалба от Рашит Рашит – председател на Общински съвет на ПП „ДОСТ” гр.Кърджали

№ 93 / 14.03.2017

ОТНОСНО : Жалба от Рашит Рашит – председател на Общински съвет на ПП „ДОСТ” гр.Кърджали

№ 92 / 14.03.2017

ОТНОСНО : Жалба от Рашит Рашит – председател на Общински съвет на ПП „ДОСТ” гр.Кърджали

№ 91 / 14.03.2017

ОТНОСНО : Жалба от Рашит Рашит – председател на Общински съвет на ПП „ДОСТ” гр.Кърджали

№ 90 / 14.03.2017

ОТНОСНО : Упълномощаване членове на Районна избирателна комисия 09 – Кърджали, които съвместно с представители на Областна администрация да получат хартиените бюлетини за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017г.

№ 89 / 14.03.2017

ОТНОСНО : Анулиране на Удостоверение №11-2/21.02.2017г., издадено на Сийка Чудомирова Найденова, с ЕГН ***, регистрирана с Решение №28/21.02.2017г. на РИК – Кърджали, чиято регистрация е обявена за недействителна с Решение № 4363-НС / 27.02.2017г. на ЦИК за произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017 г.

№ 88 / 14.03.2017

ОТНОСНО : Анулиране на Удостоверение №10-7/20.02.2017г., издадено на Денислав Валериев Орлов, с ЕГН ***, регистриран като кандидат в кандидатската листа на Коалиция „АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21” в Девети изборен район – Кърджалийски с Решение №27/20.02.2017г. на РИК – Кърджали и заличен като кандидат за народен представител с Решение №4364-НС/27.02.2017г. на ЦИК за произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017г.

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения