Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 97
Кърджали, 14.03.2017

ОТНОСНО: допускане поправка на технически грешки в мотивите и диспозитива на Решение №65/09.03.2017 г. на РИК – Кърджали.

    РИК-Кърджали, като взе предвид, че в диспозитива на Решение №65/09.03.2017г. на РИК – Кърджали, с което се формира и утвърждава единната номерация на подвижна избирателна секция в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Кърджали, при изписване местонахождението на секцията  са  допуснати технически грешки и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, РИК - Кърджали

 Р Е Ш И:

      ДОПУСКА ПОПРАВКА на технически  грешки в мотивите и диспозитива на Решение №65/09.03.2017г. на РИК – Кърджали, с което се формира и утвърждава единната номерация на подвижна избирателна секция в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Кърджали, както следва:

    Изписването на текста : образувана една подвижна избирателна секция на територията на община Кърджали да се чете: образувана една подвижна избирателна секция в гр. Кърджали

      Изписването на текста : СИК № 091600154 в Община Кърджали да се чете: СИК № 091600154 град  Кърджали.

     Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 14.03.2017 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения