Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 89
Кърджали, 14.03.2017

ОТНОСНО: Анулиране на Удостоверение №11-2/21.02.2017г., издадено на Сийка Чудомирова Найденова, с ЕГН ***, регистрирана с Решение №28/21.02.2017г. на РИК – Кърджали, чиято регистрация е обявена за недействителна с Решение № 4363-НС / 27.02.2017г. на ЦИК за произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017 г.

     На 28.02.2017г., по електронната поща на РИК  – Кърджали е получено писмо от ЦИК с тех. изх. №НС-15-126/27.02.2017г. Същото е входирано под №57/28.02.2017г. в общия регистър на комисията. Към писмото е приложено и Решение №4363-НС/27.02.2017г. на ЦИК, с което на основание чл.57, ал.1, т.1 и чл.247, т.3 във връзка с чл.244 от ИК е обявена за недействителна регистрацията на Сийка Чудомирова Найденова, с ЕГН ***, регистрирана с Решение №28/21.02.2017г. на РИК  – Кърджали като кандидат в кандидатската листа на Коалиция „КОЙ – Българска левица и Зелена партия", където лицето е вписана под номер 2/втори/  в кандидатската листа на коалицията. След регистрацията на кандидата, РИК – Кърджали е издала Удостоверение №11-2/21.02.2017г.

     С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №4364-НС/ 27.02.2017 год., на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кърджали  

Р Е Ш И:

    АНУЛИРА Удостоверение №11-2/21.02.2017г., издадено от РИК – Кърджали на Сийка Чудомирова Найденова, с ЕГН ***, регистрирана с Решение №28/21.02.2017г. на РИК  – Кърджали, чиято регистрация като кандидат за народен представител в Девети изборен район – Кърджалийски, предложена от  Коалиция „КОЙ – Българска левица и Зелена партия” е обявена за недействителна с Решение №4364-НС от 27.02.2017г. на ЦИК във връзка с  произвеждането на избори за народни представители на 26.03.2017г.

      Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 14.03.2017 в 18:24 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения