Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 90
Кърджали, 14.03.2017

ОТНОСНО: Упълномощаване членове на Районна избирателна комисия 09 – Кърджали, които съвместно с представители на Областна администрация да получат хартиените бюлетини за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017г.

        На основание чл. 72, ал. 1, т.13 от ИК и във вр. с писмо на ЦИК с тех.изх.№НС-15-188/11.03.2017г., РИК - Кърджали

РЕШИ:

       УПЪЛНОМОЩАВА: 1.СТЕФАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ, с ЕГН *** – зам.председател на РИК – Кърджали и 2.КРАСИМИР ПЕТКОВ БИБИНОВСКИ, с ЕГН *** – член на РИК – Кърджали, излъчени от различни партии и коалиции, които съвместно с представители на областна администрация – Кърджали  да получат отпечатаните хартиени бюлетини от печатницата изпълнител – БНБ АД на територията на печатницата и / или печатница Демакс АД, под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител. Същите да подпишат и съставеният за целта приемателно – предавателен протокол.

      Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 14.03.2017 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения