Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 243
Кърджали, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

        В РИК – Кърджали с вх.№400/26.03.2017 г. на общия входящ регистър и с вх.№31/26.03.2017г.  на регистъра на жалбите и сигналите на РИК – Кърджали е входирана жалба от Нехиде Исмет Наим  Шенол Мехмед – кандидат за народен  представител  от  ПП „ДОСТ” Кърджали , в която се твърди, че в СИК  №091600056 се агитират избирателите, за да гласуват за политическа партия №9 и  се говори на турски език.

      РИК – Кърджали, след като се запозна с настоящата жалба, констатира, че описаното в  жалбата не може  да се докаже по безспорен начин, поради което и на  основание чл.72, ал.1,т.1 и  т.20, РИК Кърджали

РЕШИ:

  1. Отхвърля жалбата като неоснователна и недоказана.

     Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 30.03.2017 в 14:00 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения