Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 95
Кърджали, 14.03.2017

ОТНОСНО: ДОПУСКАНЕ поправка на техническа грешка в Решение №63/09.03.2017г. на РИК – Кърджали.

      РИК – Кърджали като взе предвид, че в мотивите на Решение№63/09.03.2017г. на РИК – Кърджали, с което е формирана структурата и съдържанието на единната номерация на ПСИК в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Кирково при произвеждане изборите за народни представители на 26 март 2017г., е допусната техническа грешка при изписване номера „ВВ” по ЕКАТТЕ на община Кирково и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, Районна избирателна комисия – Кърджали

Р Е Ш И:

     ДОПУСКА ПОПРАВКА на техническа грешка при изписване номера „ВВ” по ЕКАТТЕ на община Кирково, в мотивите на Решение№63/09.03.2017г. на РИК – Кърджали, с което е формирана структурата и съдържанието на единната номерация на ПСИК в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Кирково при произвеждане изборите за народни представители на 26 март 2017г., с оглед на което:

      Номера „ВВ” по ЕКАТТЕ на община Кирково в мотивите на Решение№63/09.03.2017г. на РИК – Кърджали следва да се чете:

      „ВВ” е номерът на община, включена в Девети изборен район – Кърджалийски, съгласно ЕКАТТЕ, който за община Кирково е 14/четиринадесет/.

     Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 14.03.2017 в 18:33 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения