Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 99
Кърджали, 14.03.2017

ОТНОСНО: допускане поправка на технически грешки в диспозитива на Решение №67/09.03.2017 г. на РИК – Кърджали.

   РИК-Кърджали, като взе предвид, че в  диспозитива на Решение №67/09.03.2017г. на РИК – Кърджали  т.3,  в  която се   изписва местонахождението на СИК №091600027  и в т.4 , с което обявява актуални  СИК в Девети изборен район – Кърджалийски при изписване името на общината са  допуснати технически грешки  и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, РИК - Кърджали

 Р Е Ш И:

    ДОПУСКА ПОПРАВКА на технически  грешки в Решение №67/09.03.2017 г. на РИК – Кърджали в т.3 при  изписване местонахождението на СИК №091600027  и в т.4 при изписване името на общината, както следва:

 1. Изписването на текста: назначен за член на СИК №091600027 в община Кърджали в диспозитива т.3 на Решение №67/09.02.2017г. на РИК – Кърджали следва да се чете: назначен за член на СИК №091600027 в гр. Кърджали.
 2. Изписването на текста: обявява актуални СИК в Девети изборен район – Кърджалийски  на територията на община Ардино  към03.2017 г. в  диспозитива т.4 на Решение №67/09.03.2017г. на РИК – Кърджали следва да се чете: община Кърджали.

     Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 14.03.2017 в 18:39 часа

Календар

Решения

 • № 245 / 27.03.2017

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

 • № 244 / 26.03.2017

  относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

 • № 243 / 26.03.2017

  относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения