Заседания

Заседание от дата 09.03.2017 от 17:30 часа.

Решения

№ 77 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на РИК 09 – Кърджали за обезпечаване работата на комисията в Девети изборен район – Кърджалийски като отговорници по общини във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

№ 76 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Бланка – чернова за отчитане на преференциите в съответствие с Решение №4309-НС/14.02.2017г. на ЦИК за Девети изборен район – Кърджалийски при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

№ 75 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Освобождаване членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Джебел и замяната им с предложени от КП“БСП за България“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

№ 74 / 09.03.2017

ОТНОСНО : ДОПУСКАНЕ поправки на технически грешки в изписване единните граждански номера на членове на секционни избирателни комисии в община Кърджали в Таблица 1 към т.1 на Решение №41/24.02.2017г. на РИК – Кърджали.

№ 73 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград и замяната им с предложени от КП“КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

№ 72 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Освобождаване на член на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Кърджали и замяната му с предложен от КП“КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

№ 71 / 09.03.2017

ОТНОСНО : ДОПУСКАНЕ поправка на техническа грешка в Решение № 46/27.02.2017г. на РИК – Кърджали и допълване на неподадено ЕГН

№ 70 / 09.03.2017

ОТНОСНО : ДОПУСКАНЕ поправка на технически грешки в изписването на имената и единните граждански номера на членове на СИК и допускане поправка на явна фактическа грешка при изписване името на член на СИК в община Крумовград, в т.1 на Решение №40/24.02.2017г. на РИК – Кърджали.

№ 69 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Определяне на подходящи секции за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Кирково, по предложение на Кмета на община Кирково.

№ 68 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Освобождаване член на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Кърджали и замяната им с предложен от КП“БСП за България“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

№ 67 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Освобождаване член на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Кърджали и замяната му с предложения от КП“РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК –ГЛАС НАРОДЕН“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.и поправка на техническа грешка

№ 66 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Състав и разпределение на ръководни места в ПСИК № 09 16 00154 на територията на община Кърджали, при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

№ 65 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Формиране на структурата и съдържанието на единната номерация на подвижна избирателна секция в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Кърджали при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

№ 64 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Състав и разпределение на ръководни места в ПСИК № 09 14 00 077 , на територията на, община Кирково при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

№ 63 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Формиране на структурата и съдържанието на единната номерация на подвижна избирателна секция в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Кирково при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

№ 62 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Състав и разпределение на ръководни места в ПСИК № 09 35 00 039 , на територията на, община Черноочене, при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

№ 61 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Формиране на структурата и съдържанието на единната номерация на подвижна избирателна секция в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Черноочене при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

№ 60 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Състав и разпределение на ръководни места в СИК № 09 15 00 078 , намираща се в Дом за стари хора – Крумовград, община Крумовград, при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

№ 59 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Формиране на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателна секция в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Крумовград при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

№ 58 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Докладване на неименуван документ от Гроздан Колев - началник на РУО Кърджали относно раздаване на агитационнни материали, във връзка с постъпил доклад.

№ 57 / 09.03.2017

ОТНОСНО : Определяне броя на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на следните общини: Черноочене, Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград и Ардино за изборите за народни представители на 26 март 2017г.

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения