Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 58
Кърджали, 09.03.2017

ОТНОСНО: Докладване на неименуван документ от Гроздан Колев - началник на РУО Кърджали относно раздаване на агитационнни материали, във връзка с постъпил доклад.

В РИК – Кърджали е постъпил неименуван документ от Гроздан Колев - началник на РУО Кърджали относно постъпил по електронен път доклад от директора на ОУ”Христо Ботев”, с.Гулийка, общ.Крумовград. Същият е с вх.№78/07.03.2017 г. на общият входящ регистър и с вх.№2/07.03.2017 г на регистъра за жалби и сигнали, с който се сигнализира районната избирателна комисия за това, че в доклада на  Милена Димитрова Илчева -  директора на ОУ”Христо Ботев”, с.Гулийка, общ.Крумовград е  посочено, че на 06.03.2017 г., след събранието на ДПС в с.Гулийка, което съвпада с обедната почивка на учениците, кмета на населеното място  раздава агитационни материали на учениците.

На свое заседание районна избирателна комисия, след разисквания, установи, че твърденията в сигнала не могат да се установят по безспорен начин, поради което и на  основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК - Кърджали

РЕШИ:

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ НЕИМЕНУВАН ДОКУМЕНТ с вх.№78/07.03.2017 г. на общият входящ регистър и с вх.№2/07.03.2017 г. на регистъра за жалби и сигнали, с който се сигнализира районната избирателна комисия за това, че  на 06.03.2017 г., след събранието на ДПС в с.Гулийка, което съвпада с обедната почивка на учениците, кмета на населеното място  раздава агитационни материали на учениците.

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 09.03.2017 в 23:59 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения