Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 57
Кърджали, 09.03.2017

ОТНОСНО: Определяне броя на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на следните общини: Черноочене, Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград и Ардино за изборите за народни представители на 26 март 2017г.

В РИК – Кърджали са постъпили уведомления, както следва:

1.По телефона от община Черноочене и

2.На хартиен носител с входящи номера: №59/28.02.2017г., №74/06.03.2017г., №83/08.03.2017г., №97/09.03.2017г., №98/09.03.2017г., от общини: Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград и Ардино, с които уведомяват РИК – Кърджали за факта, че при тях има подадени повече от 10/десет/броя във всяка една от изброените общини заявления /Приложение №14 – НС за избори за народни представители на 26 март 2017г./ за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Вземайки предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 от ИК във вр. с Решение №4184 – НС/01.02.2017г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Кърджали 

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ 13 /тринадесет/ броя ПСИК - избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на следните общини: Черноочене, Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград и Ардино за изборите за народни представители на 26 март 2017г., както следва:

1.Община Ардино – 6 броя ПСИК с обхват:

- Микрорайон Ардино - 1брой ПСИК;

- с.Бял извор - 1брой ПСИК;

- район Боровица - 1брой ПСИК;

- с.Падина - 1брой ПСИК

- с.Богатино обхваща четири населени места - 1брой ПСИК

- с.Млечино и Даладжа обхваща три населени места - 1брой ПСИК.

 1. Община Кирково – 1брой ПСИК на територията на общината.
 2. Община Крумовград – 2 броя ПСИК с обхват:

- гр.Крумовград и населените места в посока с.Поточница -  1брой ПСИК и

- населените места в посока с.Бук, с.Горна Чинка и с.Еграк – 1брой ПСИК.

 1. Община Кърджали – 1брой ПСИК на територията на общината.
 2. Община Момчилград – 2броя подвижни избирателни секции с обхват:

- гр.Момчилград и близките населени места 1 брой ПСИК и

- микрорайон Нановица и микро район Звездел 1брой ПСИК.

 1. Община Черноочене – 1брой ПСИК на територията на общината.

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 09.03.2017 в 23:58 часа

Календар

Решения

 • № 245 / 27.03.2017

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

 • № 244 / 26.03.2017

  относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

 • № 243 / 26.03.2017

  относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения