Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 63
Кърджали, 09.03.2017

ОТНОСНО: Формиране на структурата и съдържанието на единната номерация на подвижна избирателна секция в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Кирково при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

Със Заповед № РД -10-124/09.03.2017г. на кмета на община Кирково е образувана една подвижна избирателна секция на територията на община Кирково за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

 На основание чл.8, ал.8 и чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 4128-НС/ 26.01.2017г. на ЦИК за определяне на единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017г. единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

АА е номерът на изборния район в страната, в случая 09 /Девети/ район - Кърджалийски, включващ общините: Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград, Ардино, Джебел и Черноочене.

ВВ е номерът на община, включена в Девети район - Кърджалийски, съгласно ЕКАТТЕ, който за община Черноочене е 35 /тридесет и пет/.

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна, съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват 00 /нула-нула/  и

ХХХ е номерът на секцията в съответната община, РИК  - Кърджали

 

Р Е Ш И:

Формира и утвърждава  единната номерация на подвижна избирателна секция в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Кирково при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017г.:

 № 09 14 00 077 в Община Кирково

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Неджатин Мехмед Салим

* Публикувано на 10.03.2017 в 00:04 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 27.03.2017

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017г.

  • № 244 / 26.03.2017

    относно: Жалба Мелис Шенол Мехмед – представител на ПП „ДОСТ” Кърджали

  • № 243 / 26.03.2017

    относно: Жалба Нехиде Исмет Наим Шенол Мехмед – кандидат за народен представител от ПП „ДОСТ” Кърджали

всички решения