Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 19-ЕП
Кърджали, 03.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски. Определяне на отговорник от РИК Кърджали, който да осъществява дейностите по прилагането на кодекса във връзка с машинното гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

С Решение № 193-ЕП от 22.04.2019 г. на ЦИК, „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, е определен за изпълнител на обществена поръчка „Наемане на 3 000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“

С Решение № 230-ЕП от 25.04.2019 г. на ЦИК са определени секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК,  РИК 09 Кърджали

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя следните 66 броя избирателни секции в Девети избирателен район - Кърджалийски за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

 1. Определя г-н Беркант Барзат – секретар на РИК Кърджали и г-жа Росица Ескова – член на РИК Кърджали за отговорници на територията на Девети изборен район – Кърджалийски, които да осъществяват дейностите по прилагането на кодекса във връзка с машинното гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

В изпълнение на горното отговорниците да държат връзка, координират и подпомагат, при необходимост, дейността на фирмата, осигуряваща специализираните устройства за машинно гласуване – „Сиела Норма“ АД.

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 03.05.2019 в 19:06 часа

Свързани решения:

20-ЕП/05.05.2019

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения