Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 20-ЕП
Кърджали, 05.05.2019

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в приложение № 1 към Решение № 19-ЕП/03.05.2019 г. на Районна избирателна комисия- Кърджали

С Решение № 19-ЕП/03.05.2019г., Районна избирателна комисия- Кърджали е определила 66 броя избирателни секции в Девети избирателен район - Кърджалийски за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., за което е утвърдила и Приложение № 1, което е неразделна част от решението. След проверка се установи, че е допусната техническа грешка при изписване на номерата на секциите, в които ще се гласува машинно, като в Район № 09 – КЪРДЖАЛИ, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, секция, находяща се в район  09-Кърджали, град Момчилград,   ЦДГ „Зорница“ е записана с  номерация 092100002, а след извършена справка се установи че в действителност е с номерация 092100008, а с номерация 092100002 е секция, находяща се в Район № 09 – КЪРДЖАЛИ, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, град Момчилград ЦДГ „Здравец“  

         На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия 09 Кърджали

Р Е Ш И:

           Допуска поправка на техническа грешка в приложение №1 към Решение № 19-ЕП/03.05.2019г. на Районна избирателна комисия- Кърджали, като в Район № 09 – КЪРДЖАЛИ, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, секция, находяща се в ЦДГ „Зорница“ се добавя номер 887 и вместо 092100002, да се чете 09210008. Добавя секция, находяща се в ЦДГ „Здравец“  с номер 888 и номерация на СИК 09210002.

                       

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 05.05.2019 в 17:03 часа

Свързани решения:

19-ЕП/03.05.2019

Календар

Решения

  • № 113-ЕП / 27.05.2019

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 112-ЕП / 27.05.2019

    относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

  • № 111-ЕП / 26.05.2019

    относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения