Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 113-ЕП
Кърджали, 27.05.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

УПЪЛНОМОЩАВА следните членове на РИК – Кърджали, както следва: Петър Иванов Захариев – Председател, с ЕГН ***, Беркант Метин Барзат – Секретар, с ЕГН  ***  и Иван Пламенов Робов – член, с ЕГН ***, които  в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК да предадат на ЦИК изборните книжа и материали от произведените   изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.   

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 27.05.2019 в 11:48 часа

Календар

Решения

  • № 113-ЕП / 27.05.2019

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 112-ЕП / 27.05.2019

    относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

  • № 111-ЕП / 26.05.2019

    относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения