Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 111-ЕП
Кърджали, 26.05.2019

ОТНОСНО: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

В Общия входящ регистър на РИК - Кърджали с вх.№369/ 26.05.2019 г. и вх.№ 18/ 26.05.2019 г. в Регистъра за жалбите на РИК – Кърджали е заведен сигнал от Асоциация „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“  представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК, че на гърба на мобилен телефон на един от членовете на СИК в съседна секция № 49 е изписан номер на бюлетина „20“.

Описанато в подадения сигнал деяние би могло да се счете за нарушение на чл.100 ал.1,т.1 от Изборния кодекс, а именно: Осъществява дейносттите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове в изборното помещение и в районна на избирателната секция.

От определени за това членове на РИК - Кърджали е извършена проверка на постъпилата жалба на 26.05.2019 г. и е изготвен доклад за заседанието.

В случая, с оглед изложените в Жалбата твърдение, извършената проверка на място и проведените разговори с  Председателите и членовете  на СИК с номера 49,50 и 51 от извършената проверка по Жалба  не се установи нарушение на Изборния кодекс.

Поради гореизложеното, на основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Кърджали

 

РЕШИ:

НЕ МОЖЕ ДА УСТАНОВИ по категоричен и безспорен начин нарушение на чл.100, ал.1,т.1 от Изборния кодекс за извършено противоправно деяние от страна на Председател или членове на СИК с номера 49, 50 и 51 В СУ „Петко Рачов Славейков“ гр.Кърджали.

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 26.05.2019 в 19:27 часа

Календар

Решения

  • № 113-ЕП / 27.05.2019

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 112-ЕП / 27.05.2019

    относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

  • № 111-ЕП / 26.05.2019

    относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения