Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 45-ЕП
Кърджали, 13.05.2019

ОТНОСНО: Формиране на структурата и съдържанието на единната номерация на подвижни избирателни секции в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Кирково при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и назначаване на 2 /две/ ПСИК на територията на община Кирково.

Преписката е заведена под наш № 112 от 10.05.2019 г.

 

Със Заповед № РД-10-277/09.05.2019 г., кметът на община Кирково е образувал 2 /две/  ПСИК на територията на община Кирково за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., а така също  е утвърдил номерацията и адресите им, както следва:

Обхват на първата подвижна избирателна секция /ПСИК/ № 091400077:

 1. Старово, Стоманци, Фотиново, Върли дол, Хаджийско, Върбен, Брегово,

Метличина, Кърчовско, Дюлица, Бенковски, Горски извор, Дедец, Добромирци, Дрангово, Дрянова глава, Еровете, Загорски, Здравчец, Каялоба, Китна, Козлево, Медевци, Могиляне, Мъглене, Пресека, Първенци, Растник, Чичево, Шипок и Янино.

Обхват на втората подвижна избирателна секция /ПСИК/ № 091400078:

 1. Априлци, Вълчанка, Горко Кирково, Горно Къпиново, Гривяк, Делвино, Джерово, Долно Къпиново, Домище, Дружинци, Завоя, Кран, Кирково, Кремен, Крилатица, Костурино, Кукуряк, Лозенградци, Метличка, Светлен, Малкоч, Орлица, Островец, Пловка, Подкова, Първица, Самодива, Самокитка, Секирка, Средско, Старейшино, Стрижба, Тихомир, Чакаларово, Чорбаджийско, Чавка, Шопци, Шумнатица и Яковица.

 

 

Съобразно Решение № 9-ЕП / 26.03.2019 г. на ЦИК за определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

        АА е номерът на номерът на изборния район в страната, в случая 09 /Девети/ район - Кърджалийски, включващ общините: Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград, Ардино, Джебел и Черноочене.

        ВВ е номерът на община, включена в Девети район - Кърджалийски, съгласно ЕКАТТЕ, който за община Кърджали е 16 /шестнадесет/, за община Крумовград е 15 /петнадесет/, за община Кирково е 14 /четиринадесет/, за община Момчилград е 21 /двадесет и едно/, за община Ардино е 02 /две/, за община Джебел е 08 /осем/, за община Черноочене е 35 /тридесет и пет/.

      СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна, съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват 00 /нула-нула/

и

     ХХХ е номерът на секцията в съответната община.

Преписката, освен посочената заповед съдържа следните приложени документи:

 1. Писмено предложенията за състав на 2 /две/ ПСИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

 1. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии на 17.04.2019 г., подписани от участниците в консултациите;

 

 1. Копия от удостоверенията  за актуално правно състояние на партиите и решение за създаване на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., са налични към документацията по преписката за назначаване на СИК на територията на община Кирково;

 

 1. Пълномощни на лицата, участвали в консултациите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник са налични към документацията по преписката за назначаване на СИК на територията на община Кирково;

 

Районна избирателна комисия  - Кърджали констатира, че консултациите при кмета на Община Кирково са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на два броя подвижни избирателни секции на територията на община Кирково.

С Решение № 8-ЕП/13.04.2019 г. РИК - Кърджали е определила броя на членовете на  подвижните секционни избирателни комисии в Девети изборен район – Кърджалийски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., да бъде 5 /пет/ члена.

            Със свои решения № 24-ЕП/07.05.2019 г. и № 41-ЕП/10.05.2019 г. РИК Кърджали е определила 2 /две/ ПСИК за територията на община Кирково за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Вземайки предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6 във вр. с чл. 8, ал.8 и чл. 89, ал. 2  от Изборния кодекс и Решения № 9-ЕП / 26.03.2019 г. и № 96-ЕП/08.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Кърджали

Р Е Ш И:

 

 1. Формира и утвърждаваединната номерация на 2 /две/ подвижни избирателни секции в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Кирково при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.:

 № 09 14 00 077 в Община Кирково

 № 09 14 00 078 в Община Кирково

 

 1. НАЗНАЧАВА2 /две/ подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Кирково с обхват съгласно Решение № 41-ЕП/10.05.2019 г. на РИК – Кърджали за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно поименния списък – Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение. На назначените членове на подвижните избирателни секции да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 13.05.2019 в 19:23 часа

Свързани решения:

24-ЕП/07.05.2019

41-ЕП/10.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения