Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 24-ЕП
Кърджали, 07.05.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на следните общини: Черноочене, Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград и Ардино за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В РИК – Кърджали са постъпили уведомления, както следва:

 1. По телефона от община Кирково и община Момчилград;
 2. На хартиен носител с входящи номера: № 72/03.05.2019 г., № 71/03.05.2019 г., № 75/04.05.2019 г., № 65/02.05.2019 г., от общини: Кърджали, Крумовград, Черноочене и Ардино, с които уведомяват РИК – Кърджали за факта, че при тях има подадени повече от 10 /десет/ броя във всяка една от изброените общини заявления /Приложение № 16 от изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г./ за гласуване с подвижна избирателна кутия.
 3. За община Джебел няма информация за подадени повече от 10 /десет/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

С Решение № 8-ЕП от 13.04.2019 г. РИК Кърджали е определил Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на Девети изборен район – Кърджалийски, да се състоят от 5 члена.

Вземайки предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ИК във вр. с Решение № 96–ЕП/08.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Кърджали 

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ  14 /четиринадесет/ броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на следните общини: Черноочене, Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград и Ардино за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 1. Община Ардино – 7 брояПСИК с обхват:

- микрорайон Ардино – град Ардино и село Дядовци – 1 брой ПСИК;

- микрорайон Бял извор – село Бял извор и село Срънско – 1 брой ПСИК;

- микрорайон Боровица – село Боровица, село Голобрад, село Китница и село Сухово – 1 брой ПСИК;

- микрорайон Падина – село Падина – 1 брой ПСИК

- микрорайон Жълтуша – село Жълтуша – 1 брой ПСИК

- микрорайон Млечино – село Башево, село Богатино, село Долно Прахово, село Горно Прахово, село Млечино и село Червена скала – 1 брой ПСИК

- микрорайон Даладжа – село Гърбища и село Ленище – 1 брой ПСИК.

2. Община Кирково – 1 брой ПСИК на територията на общината.

3. Община Крумовград – 2 броя ПСИК;

4. Община Кърджали – 1 брой ПСИК на територията на общината;

5. Община Момчилград – 2 броя ПСИК;

6. Община Черноочене – 1 брой ПСИК на територията на общината.

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 07.05.2019 в 18:45 часа

Свързани решения:

41-ЕП/10.05.2019

45-ЕП/13.05.2019

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения