Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 22-ЕП
Кърджали, 05.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кърджали и замяната им с предложени от Коалиция „БСП за България” и Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.  

 

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с Вх. № 61 / 02.05.2019 г. е постъпило предложение от Коалиция „БСП за България” за замяна на вече назначени членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кърджали. Предложението съдържа и списък с имената на лицата, които партията предлага за назначаване. Писмото е подписано от упълномощен представител на Коалиция „БСП за България”.

 

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с Вх. № 68 / 03.05.2019 г. е постъпило предложение от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО” за замяна на вече назначени членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кърджали. Предложението съдържа и списък с имената на лицата, които партията предлага за назначаване. Писмото е подписано от упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”. Приложени са 8 броя оригинали на заявления за освобождаване на назначени членове на СИК.

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК – Кърджали

 

 

РЕШИ:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАназначени членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кърджали, предложени от Коалиция „БСП за България” и Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО” по списък (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящото решение. АНУЛИРА издадените им удостоверения.

 

 1. НАЗНАЧАВАза членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кърджали предложените от Коалиция „БСП за България” и Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО” лица по списък (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящото решение. На назначените членове се издават УДОСТОВЕРЕНИЯ.

 

 1. ОБЯВЯВАактуални СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кърджали към 05.05.2019 г. – таблица (Приложение 2), представляваща неразделна част от настоящото решение. 

 

            Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

 

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 05.05.2019 в 17:07 часа

Свързани решения:

12-ЕП/29.04.2019

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения