Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 12-ЕП
Кърджали, 29.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Кърджали.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс, Кметът на община Кърджали е депозирал пред РИК - Кърджали  предложение за състав на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Кърджали, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, взели участие в проведените консултации на 17.04.2019 г., като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за  26 май 2019 г.

Преписката е заведена под № 51/25.04.2019г. във входящия регистър на РИК – Кърджали и съдържа:

 1. Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на общината, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование,  партията /коалицията, която ги предлага и телефон за връзка с членовете;
 2. Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
 3. Заверени копия от пълномощните на лицата, участвали в консултациите, като пълномощници на представляващите партиите и коалициите, ведно със заверени копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.;
 4. Протокол от проведените консултации на 17.04.19 г.;
 5. Протокол от проведения жребий по реда на Решение№159-ЕП/12.04.2019 г.на ЦИК;
 6. Копие от съобщението за провеждане на консултациите;
 7. Списък на резервните членове за СИК на Коалиция“ БСП за България” 7/седем/ и ПП „ГЕРБ“ 1/един/ и Коалиция “Обединени патриоти“/ 1/един/;
 8. Запис на магнитен носител – 1бр. Диск;
 9. Присъствен лист за участие на политическите партии и коалиции в консултациите за състав на СИК, проведени на 17.04.2019 г.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Кърджали са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Кърджали.

Със Заповед №408/29.03.2019 г., издадена на основание чл. 8, ал. 2 от ИК, Кметът на община Кърджали е образувал 151/ сто петдесет и три/  избирателни секции за произвеждане на изборите изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., а така също  е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

Със Заповед № 246/14.04.2019 г.  , издадена на основание чл.9, ал.8 от ИК изп. Директор на МБАЛ “Атанас Дафовски“ Кърджали е образувал  избирателна секция на територията на  болницата за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Със Заповед № 363/16.04.2019 г., издадена на основание чл.9, ал.8 от ИК  Директора на Държавна психиатрична  болница  Кърджали е образувал  избирателна секция на територията на  болницата за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С влязло в сила Решение №11 от 18.04.2019 г.  на РИК – Кърджали, районна избирателна комисия e формирала и  утвърдила  единните номера на избирателни секции в учреждения по чл. 8, ал. 6 от ИК в Община Кърджали за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

С влязло в сила Решение №8 от 13.04.2019 г.  на РИК – Кърджали, районна избирателна комисия е определила броя на членовете на  СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Кърджали за произвеждане на избори за народно събрание на 26 март 2017 г., както и разпределението по партии на секционните ръководства.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.1 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс, Решение №150 от 11.04.2019 г. на ЦИК и Предложение Изх .№92-00-497/25.04.19 г. на кмета на Община Кърджали, РИК - Кърджали

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВАсъставите на СИК за изборите за насрочени на 26 май 2019г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Кърджали, съгласно направеното предложение от кмета на общината, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации, обективирани в Приложение № 1 към настоящото решение.

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно поименният списък – Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

 

 

 1. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯна назначените членове на СИК в община Кърджали. 

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 29.04.2019 в 18:10 часа

Свързани решения:

22-ЕП/05.05.2019

36-ЕП/09.05.2019

39-ЕП/10.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения