ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Владимир Драганов Персенски1/30.09.2022г.
Филип Насков Узунов2/30.09.2022г.
Валентин Събинов Хаджиев3/30.09.2022г.
Юлиян Стоянов Банков4/30.09.2022г.
Неждет Хасанов Моллов5/30.09.2022г.
Фиданка Стефанова Кисьова6/30.09.2022г.
Веселин Янков Чаушев7/30.09.2022г.
Красимир Раданов Кичуков8/30.09.2022г.
Десислава Валентинова Богданова9/30.09.2022г.
Младен Насков Узунов10/30.09.2022г.
Гюлбеяз Ремзиева Мюмюнова11/30.09.2022г.
Росица Русанова Узунова12/30.09.2022г.
Николай Тошев Чаушев13/30.09.2022г.
Митко Анастасов Илиев14/30.09.2022г.
Валентин Борисов Радев15/30.09.2022г.
Вилдане Раифова Якуб16/30.09.2022г.
Бисера Алексиева Узунова17/30.09.2022г.
Ангел Василев Богданов18/30.09.2022г.
Метин Ахмед Бекир19/30.09.2022г.
Фахри Мехмед Кафали20/30.09.2022г.
Филип Славчев Харлов21/30.09.2022г.
Веско Ангелов Богданов22/30.09.2022г.
Стефан Асенов Яворов23/30.09.2022г.
Сергей Борисов Законов24/30.09.2022г.
ШУКРИ ВЕЛИ ХАЛИТ26/30.09.2022г.
Ремзи Тасим Юсеин27/30.09.2022г.
Минчо Росенов Гигьов28/30.09.2022г.
БЮРХАН ХАЛИМ ИБРАХИМ29/30.09.2022г.
Мирослав Кирилов Иванов30/30.09.2022г.
Захарина Василева Синабова31/30.09.2022г.
Силвия Руменова Иванова32/30.09.2022г.
Рангел Петров Димитров33/30.09.2022г.
Осман Ахмед Ахмед34/30.09.2022г.
Мехмед Сабахтин Хасан35/30.09.2022г.
Таня Георгиева Кадиева36/30.09.2022г.
Антон Иванов Пирков37/30.09.2022г.
Халил Мюмюн Халил38/30.09.2022г.
Сабри Адем Юсеин39/30.09.2022г.
Юсеин Али Махмуд40/30.09.2022г.
Дамян Стефанов Кьосев41/30.09.2022г.
Михаил Стоянов Йорданов42/30.09.2022г.
Есат Сюлейман Садък43/30.09.2022г.
Митко Александров Хатибов44/30.09.2022г.
Любомир Кирилов Моллов45/30.09.2022г.
Пламен Янков Башев46/30.09.2022г.
Любомир Младенов Кунджев47/30.09.2022г.
Хасан Якуб Хасан48/30.09.2022г.
Хюсеин Осман Садък49/30.09.2022г.
Бисер Сашев Тодоров50/30.09.2022г.
Въльо Ангелов Ангелов51/30.09.2022г.
Кемал Фаик Махмуд52/30.09.2022г.
Асие Мустафа Мурад53/30.09.2022г.
Фариз Кадир Халил54/30.09.2022г.
Леман Хакъ Али55/30.09.2022г.
Нешад Бехчед Рамадан56/30.09.2022г.
Джемал Мехмед Али57/30.09.2022г.
Ангелина Йорданова Костова58/30.09.2022г.
Цветелин Иванов Гавазов59/30.09.2022г.
Йоана Красимирова Ташева60/30.09.2022г.
Събчо Ясенов Кючуков61/30.09.2022г.
Наим Рамис Наим62/30.09.2022г.
Кирил Георгиев Николов63/30.09.2022г.
Селвие Мустафа Ахмед64/30.09.2022г.
Дарина Шенкова Делчева65/30.09.2022г.
Фатме Мустафа Ахмед66/30.09.2022г.
Камелия Павлова Василева67/30.09.2022г.
Пламена Юлиянова Станчева68/30.09.2022г.
Иван Димитров Чанков69/30.09.2022г.
Димитър Красимиров Стоянов70/30.09.2022г.
Милена Кирчева Кирякова71/30.09.2022г.
Руслан Демирев Терзиев72/30.09.2022г.
Тунджай Фахри Исмаил73/30.09.2022г.
Валя Венциславова Крумова74/30.09.2022г.
Метин Мехмед Юмер75/30.09.2022г.
Еркан Мустафа Ферад76/30.09.2022г.
Гюнай Али Сали77/30.09.2022г.
Боряна Атанасова Стоева78/30.09.2022г.
Фикри Хълми Юсуф79/30.09.2022г.
Коста Тенчев Костадинов80/30.09.2022г.
Красимир Альошев Вранчев81/30.09.2022г.
Албена Огнянова Мишева-Вранчева82/30.09.2022г.
Рилко Сашев Илиев83/30.09.2022г.
ФАЙК ОСМАН ЕМИН84/30.09.2022г.
Сема Ридван Бекир84/30.09.2022г.

Календар

Решения

  • № 137-НС / 02.10.2022

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите и за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 136-НС / 02.10.2022

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК. Поради постъпили предложения за замени на членове на секционни избирателни комисии в изборния ден и служебната им замяна с нови и Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК.

  • № 135-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

всички решения