№ 137-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите и за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 136-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК. Поради постъпили предложения за замени на членове на секционни избирателни комисии в изборния ден и служебната им замяна с нови и Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК.

№ 135-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

№ 134-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на общини Крумовград, Кърджали, Кирково, Джебел, Момчилград, Ардино, Черноочене и замяната им с предложените от ПП „Движение за права и свободи“ ,КП „Герб – СДС“ , КП , ПП “Има такъв народ“ КП „Демократична България-Обединение“, КП„БСП за България“, ПП „Продължа ваме промяната“

№ 133-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Публикуване на упълномощените представители от КП „ГЕРБ -СДС“

№ 132-НС / 30.09.2022

ОТНОСНО : Публикуване на упълномощените представители от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

№ 131-НС / 30.09.2022

ОТНОСНО : Приемане на печатът на РИК – Кърджали за произвеждане изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 130-НС / 30.09.2022

ОТНОСНО : Допълване на списъка с назначаване на „Специалисти – технически сътрудници“ за подпомагане дейността на РИК – Кърджали за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материалите от РИК на СИК, за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК.

№ 129-НС / 30.09.2022

ОТНОСНО : Регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи” в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 128-НС / 30.09.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД” в изборите за народни представители на 2 октомври 2022

№ 127-НС / 30.09.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Има такъв народ” в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 126-НС / 30.09.2022

ОТНОСНО : Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на общини Крумовград, Кърджали, Кирково, Джебел, Момчилград, Ардино, Черноочене и замяната им с предложените от ПП „Движение за права и свободи“ ,КП „Герб – СДС“ , КП “Демократична България – обединение“, КП „БСП за България“, ПП “Има такъв народ“ и КП „Продължаваме промяната

№ 125-НС / 30.09.2022

ОТНОСНО : Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“

№ 124-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Освобождаване на членове на СИК от квотата на ПП „Възраждане“ на територията на общините Ардино, Джебел, Кирково, Кърджали, Крумовград, Момчилград и Черноочене и разпределение на позициите между останалите партии и коалиции.

№ 123-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Освобождаване на членове на СИК/ПСИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Черноочене и замяната им с предложените от ПП „Има такъв народ“ членове.

№ 122-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“

№ 121-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи” в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 120-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Освобождаване на членове на СИК/ПСИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Ардино и замяната им с предложените от КП „БСП за България“ членове.

№ 119-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Оперативен план за определяне на функциите на членовете на РИК –Кърджали в изборния ден на 02 октомври 2022 год. при провеждане на изборите за народни представители.

№ 118-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Крумовград и замяната им с предложените от ПП „Има такъв народ“, ПП „Продължаваме Промяната“ членове.

Календар

Решения

  • № 137-НС / 02.10.2022

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите и за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 136-НС / 02.10.2022

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК. Поради постъпили предложения за замени на членове на секционни избирателни комисии в изборния ден и служебната им замяна с нови и Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК.

  • № 135-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

всички решения