Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
Кърджали, 01.10.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

С вх. № 343-НС от 01.10.2022 г. в РИК- Кърджали е постъпил Списък №1 на упълномощените представители на КП „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. Писмото е подписано от надлежно упълномощен представител на политическата партия, представлявана от  Бойко Методиев Борисов, който   преупълномощава Лидия Димитрова Асенова,  да представляват партията  в изборния ден.

 

 

С вх. № 352-НС от 01.10.2022 г. в РИК- Кърджали е постъпил Списък №1 на упълномощените представители на ПП „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. Писмото е подписано от надлежно упълномощен представител на политическата партия, представлявана от  Мустафа Сали Карадайъ, който   преупълномощава Метин Байрямали Сали,  да представляват партията  в изборния ден.

 

След извършена проверка по реда на Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК, РИК-Кърджали констатира, че за 3 /трима/ представители на КП „ГЕРБ-СДС“ са изпълнени изискванията на Изборния кодекс.

 

 

След извършена проверка по реда на Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК, РИК-Кърджали констатира, че за 12 /дванадесет/ представители на ПП „Движение за права и свободи“ са изпълнени изискванията на Изборния кодекс.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124, ал.4 от ИК  и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК , РИК-Кърджали

 

                                                  Р Е Ш И:

 

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК- Кърджали списък на 3/трима/  упълномощени представители на   КП „ГЕРБ-СДС“ участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК- Кърджали списък на 12 /дванадесет/ упълномощени представители на ПП „ Движение за права и свободи“  участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Павел Богомилов Гатев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 01.10.2022 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 137-НС / 02.10.2022

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите и за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 136-НС / 02.10.2022

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК. Поради постъпили предложения за замени на членове на секционни избирателни комисии в изборния ден и служебната им замяна с нови и Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК.

  • № 135-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

всички решения