Движение за права и свободи – ДПС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Фердин Емин Махмуд297 / 09.09.2022г.
Акиф Мехмед Акиф298 / 09.09.2022г.
Беркант Мехмед Мехмед299 / 09.09.2022г.
Емине Бейсим Юмер300 / 09.09.2022г.
ТАНЕР НУРИ ФЕЙЗУЛА301 / 09.09.2022г.
Налян Али Хасан302 / 09.09.2022г.
Ергин Наджи Емин303 / 09.09.2022г.
Ерсин Метин Юмер304 / 09.09.2022г.
Красимир Тошков Боюклиев305 / 09.09.2022г.
Лютвие Мехмед Али306 / 09.09.2022 г.
Нериман Сабри Салиф307 / 09.09.2022г.
Ерол Есад Тахир308 /09.09.2022г.
Гюлюзар Мехмед Исмаил309 / 09.09.2022г.
Севгинар Тамер Муса310 / 09.09.2022г.
МЕХМЕД САЛИ ЮСЕИН311 / 09.09.2022г.
Неждет Халил Ахмед312 / 09.09.2022г.
Рейхан Мустафа Сейдали313 / 09.09.2022г.
Салих Гюнгьор Дурмуш314 / 09.09.2022г.
Севат Есат Раиф315 / 09.09.2022г.
Хасан Мустафа Расим316 / 09.09.2022г.
Юскан Хасан Мустафа317 / 09.09.2022г.
Айше Рамис Местан318 / 09.09.2022г.
Илкнур Кязим Мюмюн319 / 09.09.2022г.
Юмер Лютви Юсеин320 /09.09.2022г.
Ергин Реджеб Реджеб321 / 09.09.2022г.
Неджиб Гюлюстан Халил322 / 09.09.2022г.
Ердоан Мустафа Хасан323 / 09.09.2022г.
Сезгин Мехмед Исмаил324 / 09.09.2022г.
Сибел Басри Юсеин325 / 09.09.2022г.
Севдалин Младенов Огнянов326 / 09.09.2022г.
Аркан Нихат Аптурахман327 / 09.09.2022г.
Ашкън Себахтин Ариф328 / 09.09.2022г.
Ерсин Сунай Алиосман329 / 09.09.2022г.
ЗЕЙНАЛ СЕЙХАН МУСТАФА330 / 09.09.2022г.
Нурай Хълми Юсуф331 / 09.09.2022г.
Хасан Юскан Мустафа332 / 09.09.2022г.
Белгин Сабахтин Садък333 / 09.09.2022г.
Найме Мустафа Мустафа334 / 09.09.2022г.
Ахмед Шуаиб Ахмед335 / 09.09.2022г.
Фикрие Фикрет Сюлейман336 / 09.09.2022г.
Гюлер Зекерие Солак337 / 09.09.2022г.
Бахатдин Юсуфов Ахмедов338 / 09.09.2022г.
Мехмед Фахри Мехмед339 / 09.09.2022г.
Нихат Халил Аптурахман340 / 09.09.2022г.
МЕХМЕТ НЕДЖАТ МЕХМЕТ341 / 09.09.2022г.
Левент Мюмюн Халилибрахим342 / 09.09.2022г.
ЕМБИЕ НУРИТИН СЮЛЕЙМАН343 / 09.09.2022г.
Вели Шабан Шакир344 / 09.09.2022г.
Феим Феим Ахмед345 / 09.09.2022г.
СИНАН НЕДЖАТ СЮЛЕЙМАН346 / 09.09.2022г.
Решат Ремзи Хайрула347 / 09.09.2022г.
Мерал Ахмед Мехмед348 / 09.09.2022г.
Небахат Феим Юсеин349 / 09.09.2022г.
Перихан Мохамед Сюлейман350 / 09.09.2022г.
Мюзейда Шюкри Пашаллъ351 / 09.09.2022г.
Лютви Алиосман Юсеин352 / 09.09.2022г.
БИСЕР МИТКОВ ЧОБАНОВ135/09.09.2022 г.
ИЛИЯ РУМЕНОВ МАНДРАЖИЕВ136/09.09.2022 г.
ДИНКО МИЛУШЕВ МУТАФОВ137/09.09.2022 г.
СЕВДА АРГИРОВА КЮЧУКОВА138/09.09.2022 г.
РОСИЦА СЛАВОВА КАМЕНОВА139/09.09.2022 г.
МИТКО АСЕНОВ КАРАИВАНОВ140/09.09.2022 г.
ЙОСИФ АСЕНОВ ЧАУШЕВ141/09.09.2022 г.
Нигер Сабри Осман142/09.09.2022 г.
КАЛБИЕ ЕРОЛ ХАЛИЛ143/09.09.2022 г.
КИЧКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА144/09.09.2022 г.
ШИНКА АНДРЕЕВА ПУШЕВА145/09.09.2022 г.
ВАЛЕНТИНА САШЕВА ПАВЛОВА146/09.09.2022 г.
КИЧКА ЮРИЕВА ПЕНЧЕВА147/09.09.2022 г.
ЛЮДМИЛА АСЕНОВА КЪРБАШЕВА148/09.09.2022 г.
КАМЕЛИЯ РУМЕНОВА МИЛКОВА149/09.09.2022 г.
ЦАНКО ХРИСТОВ ЧИЛИНГИРОВ150/09.09.2022 г.
НАДЯ ЛЮБЧЕВА ЧАУШЕВА151/09.09.2022 г.
ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ БОБЕВ152/09.09.2022 г.
ЕЮБ САЛИМЕХМЕД МЮМЮН153/09.09.2022 г.
АЛЕЙДИН АЛЕЙДИН ХАЙРУЛА154/09.09.2022 г.
ХАСАН ЕНВЕР ХАСАН155/09.09.2022 г.
РАХМИ СЮЛЕЙМАН САЛИЮМЕР156/09.09.2022 г.
СЮЛЕЙМАН ХАСАН ЕМИН157/09.09.2022 г.
МОХАМЕД МУСТАФА ХАСАН158/09.09.2022 г.
ИСМЕТ МУСТАФА ЮСЕИН159/09.09.2022 г.
ЕЮБ АЛИ ЮМЕР160/09.09.2022 г.
ГЮЛШЕН ИСМЕТ МЮМЮН161/09.09.2022 г.
ЕМИН ШАКИР ХАСАН162/09.09.2022 г.
САЛИЕ ЕМИН ЕМИН163/09.09.2022 г.
РАМАДАН ЮСЕИН ЮСЕИН164/09.09.2022 г.
НАЗИФ ИСМАИЛ ХАСАН165/09.09.2022 г.
ХАМДИ ЮМЕРОСМАН ХАДЖИЮСЕИН166/09.09.2022 г.
СЕЛИМ ИСМАИЛ САЛИ167/09.09.2022 г.
КЕМАЛ МЕХМЕДОВ АЛИБАШЕВ168/09.09.2022 г.
ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ РУСКОВ169/09.09.2022 г.
САДЪК КЯЗИМ ЮСУФ170/09.09.2022 г.
ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ЮСЕИН171/09.09.2022 г.
СУНАЙ МУСТАФА АЛИОСМАН172/09.09.2022 г.
ШЮКРЮ СУХАТ ХАСАН173/09.09.2022 г.
ЮЗДЖАН САЛИ ЕМИН174/09.09.2022 г.
НЕСРИН АДЕМ МЕХМЕД175/09.09.2022 г.
НАРИН ЮСЕИН ХАСАН176/09.09.2022 г.
ИЛЯЗ ФИКРИ ХАЛИЛ177/09.09.2022 г.
НЕДЖБИ ХИКМЕТ РАМАДАН178/09.09.2022 г.
Есра Фикрет Хасан179/09.09.2022 г.
Сабахаттин Фаик Мюмюн180/09.09.2022 г.
ЕДИЗ ХЪЛМИ КОРУДЖУ181/09.09.2022 г.
Бейсим Али Варадлъ513/09.09.2022 г.
Илхан Мустафа Местан512/09.09.2022 г.
АДЕМ НЕДЖАХТИН ЮМЕР104/09.09.2022 г.
Илияз Хюсеин Моллахасан105/09.09.2022 г.
Мустафа Осман Юсуф106/09.09.2022 г.
Ерол Кязим Молламехмет107/09.09.2022 г.
Ердинч Фикрет Бекир108/09.09.2022 г.
Гьонюл Мехмед Юмер109/09.09.2022 г.
ДЖАНАН ЕМИН113/09.09.2022 г.
САМИР ФЕИМ ТАПЪДЖЪ114/09.09.2022 г.
Рейхан Мюмюн Ибрям115/09.09.2022 г.
Мустафа Хасан Исмаил116/09.09.2022 г.
Берна Нежди Юсеин117/09.09.2022 г.
Снежана Каменова Узунова118/09.09.2022 г.
Севдалин Севдалинов Чаушев120/09.09.2022 г.
Азис Мустафа Ахмед119/09.09.2022 г.
Байрямали Юсуф Халил123/09.09.2022 г.
ФАТМЕ РАСИМОВА ХАДЖИРАСИМОВА124/09.09.2022 г.
Бистра Красимирова Тодорова125/09.09.2022 г.
САБРИ МЕХМЕД ХЮСЕИН126/09.09.2022 г.
СЕВДИЕ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН127/09.09.2022 г.
КЯМИЛ МУСА МЮМЮН128/09.09.2022 г.
АРИФ МЕХМЕДАЛИ АРИФ129/09.09.2022 г.
СЕЙДАХМЕД МЕХМЕД ЮСЕИН130/09.09.2022 г.
ИЛЯЗ ТЕФИК ЮСУФ131/09.09.2022 г.
НУРИ ЮСЕИН МУСТАФА132/09.09.2022 г.
ОКТАЙ ХАЙРИ ХАДЖИВЕЛИ133/09.09.2022 г.
АХМЕД МУСТАФА МУРАД133/09.09.2022 г.
ИСМАИЛ ХАСАН ХАЛИЛ122/09.09.2022 г.
ТАСИМ ФЕИМ ХАДЖИВЕЙСАЛ121/09.09.2022 г.
ЕМИЛ ДЕТЕЛИНОВ КИРКОВ110/09.09.2022 г.
САЛИ БЕКИР РАМАДАН112/09.09.2022 г.
ВЕЛИ ФАИК БАЛДЖЪ111/09.09.2022 г.
Рамадан Селями Рамадан№259,Кърджали, 09.09.2022г.
Медие Осман Кадир№260,Кърджали, 09.09.2022г
Бирджан Дуран Дуранов№261,Кърджали, 09.09.2022г
Ахмед Кязим Мехмед№262,Кърджали, 09.09.2022г
Филиз Зюлкюф Ахмед№263,Кърджали, 09.09.2022г
Юсеин Фаик Ахмед№264,Кърджали, 09.09.2022г
Севгин Мюмюн Халил№265,Кърджали, 09.09.2022г
Бахтияр Сали Али№266,Кърджали, 09.09.2022г
Шермин Шукриева Сейдали№267,Кърджали, 09.09.2022г
Севгин Махмуд Джелил№268,Кърджали, 09.09.2022г
Елфиде Бахри Мустафа№269,Кърджали, 09.09.2022г
Ширин Фаик Салим№270,Кърджали, 09.09.2022г
Неджайтин Бехчед Мюмюн№271,Кърджали, 09.09.2022г
Гюлназ Аптикерим Сюлейман№272,Кърджали, 09.09.2022г
Халим Мехмед Шабан№273,Кърджали, 09.09.2022г
Есмерай Наим Янкова№274,Кърджали, 09.09.2022г
Мюмюн Дурмуш Бекир№275,Кърджали, 09.09.2022г
Шаиб Иса Иса№276,Кърджали, 09.09.2022г
Сезгин Мехмед Местан№277,Кърджали, 09.09.2022г
Недрет Мехмед Мехмед№278,Кърджали, 09.09.2022г
Сибел Айваз Салим№279,Кърджали, 09.09.2022г
Танер Тахирюмер Мехмед№280,Кърджали, 09.09.2022г
Мюмюн Вели Али№281,Кърджали, 09.09.2022г
Басри Галиб Мехмед№282,Кърджали, 09.09.2022г
Хайрие Шабан Идриз№283,Кърджали, 09.09.2022г
Шюкрю Мюмюн Баджаклъ№284,Кърджали, 09.09.2022г
ИСМИНАЗ ФЕХИМ ЕМИН№285,Кърджали, 09.09.2022г
Ганиме Мустафа Исмаил№286,Кърджали, 09.09.2022г
Мурадие Мюмюнова Юсеинова№287,Кърджали, 09.09.2022г
Ниязи Садула Фидает№288,Кърджали, 09.09.2022г
Айдън Апти Аптурахман№289,Кърджали, 09.09.2022г
Хабибе Мюмюн Рамадан№290,Кърджали, 09.09.2022г
Сейхан Ерол Халим№291,Кърджали, 09.09.2022г
ГЮЛТЕН МЮМЮН ЮСЕИН№292,Кърджали, 09.09.2022г
Асия Али Рамадан№293,Кърджали, 09.09.2022г
Селмер Халибрям Мехмед№294,Кърджали, 09.09.2022г
Салимехмед Селятин Шакир№295,Кърджали, 09.09.2022г
Гюлджан Рамадан Юсуф№296,Кърджали, 09.09.2022г
Севкан Супхи Исмаил
ДЕНИЗ БАЙРАМ САПУНДЖИЕВ
Радослав Асенов Караасенов
Мехмед Ахмедов Алиев
Гюнер Халидов Юсеинов
Ремзи Ахмед Хаджиферад
Мюмюн Ахмед Емин
Назми Фахритин Халил
Ризван Сабри Емин
Мюмюн Рахим Джила
Кадрие Мехмед Байрам
Байрам Рахим Хасан
Ръфкъ Мустафов Рюстемов
Турсун Мюмюн Рюстем
ГЮНАЙ КАДИРОВ КЕШЕВ
Сабахатин Шевкиев Ахмедов
Рамадан Ахмед Емин
Юсеин Юсеинов Чаушев
Бисерка Райчева Узунова
Иван Асенов Чечев
Ремзи Махмуд Ахмед
Гюнер Наджиев Дурмушев
Ахмед Емин Чауш
Мюмюн Васви Мутуш
Шакир Изет Юмер
Орхан Мюмюн Мехмед
Емин Сали Али
Сашо Младенов Илиев
Улви Неджатин Хасан
Айнур Хасан Мустафа
Фехим Даудов Мюмюнов
Митко Асенов Филипов
Мюмюн Назъм Мюмюн
Джемил Мюмюн Бербер
Кристиян Красенов Христов
Рефие Ахмед Байрам
Векил Стефанов Христов
Бирджан Хамди Хайрула
Хълми Фикрет Али
Исмет Юсуфов Юмеров
Сибел Сами Сюлейман
Ведат Сунай Махмуд
Ерсин Бейсим Муса
Евгени Радев Миланов
Орхан Ахмед Ахмед
Бейсим Наид Аптикадир
Сали Салим Али
Ерол Байрамалиев Фейзулов
Исмаил Сали Мурад
Лейля Бекир Чакър60/09.09.2022 год.
Сийка Зафирова Гогова61/09.09.2022 год.
Сехер Фахретдин Дурмуш62/09.09.2022 год.
Юсеин Мохамед Махмуд63/09.09.2022 год.
Бирол Бахри Дауд64/09.09.2022 год.
Айджан Бекир Мюмюн65/09.09.2022 год.
Орхан Айхан Бекир66/09.09.2022 год.
Айхан Джемил Мохамед67/09.09.2022 год.
Гюрай Мюмюн Ибрям68/09.09.2022 год.
Елмаз Реджеб Мехмед69/09.09.2022 год.
Кемал Мюмюн Мюмюн70/09.09.2022 год.
Ешреф Мюмюн Халил71/09.09.2022 год.
Наил Сунай Халибрям72/09.09.2022 год.
Нурхан Иляз Сюлейман73/09.09.2022 год.
Михрибан Тунджай Юсуфоглу74/09.09.2022 год.
Хасан Али Хасан75/09.09.2022 год.
Исмаил Юсуф Мехмедали76/09.09.2022 год.
Самир Сали Мехмед77/09.09.2022 год.
Саадеттин Фаитин Иляз78/09.09.2022 год.
Шукри Расим Хасан79/09.09.2022 год.
Ерол Юсеин Юсуф80/09.09.2022 год.
Реджеб Юсеин Караджа81/09.09.2022 год.
Сенем Субай Мустафа82/09.09.2022 год.
Сунай Алим Ахмед83/09.09.2022 год.
Акиф Халил Бекир84/09.09.2022 год.
Баръш Мехмед Мустафа85/09.09.2022 год.
Гюнер Мустафа Емин86/09.09.2022 год.
Шакир Мехмед Исмаил87/09.09.2022 год.
СИБЕЛ СЕФЕР ЮСЕИН88/09.09.2022 год.
ЕКРЕМ МЕСУТ ХАЛИЛ89/09.09.2022 год.
Исмет Хълми Юсуф90/09.09.2022 год.
Али Али Чауш91/09.09.2022 год.
Хикмет Мехмед Мустафа92/09.09.2022 год.
Мохамед Осман Онбаши93/09.09.2022 год.
Мустафа Салиф Хасан94/09.09.2022 год.
Ангел Янев Маринов95/09.09.2022 год.
Ширин Феим Мустафа96/09.09.2022 год.
Ружди Сюлейман Исмаил97/09.09.2022 год.
Фикри ОСман Мехмед98/09.09.2022 год.
Нигяр Сабри Мюмюн99/09.09.2022 год.
Расим Мустафа Салим100/09.09.2022 год.
Юмер Джемил Юмер101/09.09.2022 год.
Джунейт Небаин Дургуд102/09.09.2022 год.
Мохамед Бейсим Мехмедали103/09.09.2022 год.
Анка Младенова Орманова182/09.09.2022 г.
Гюрсел Ахмед Гюслю183/09.09.2022 г.
Селма Мехмед Мехмед184/09.09.2022 г.
Ерсин Махмуд Исмаил185/09.09.2022 г.
Ергюн Хайри Ахмед186/09.09.2022 г.
Джанан Иляз Халилефенди187/09.09.2022 г.
Юсеин Шюкрю Хасан188/09.09.2022 г.
Айдън Бейсим Ирик189/09.09.2022 г.
Сезгин Мюмюн Осман190/09.09.2022 г.
Мохамед Мохамед Карагьоз191/09.09.2022 г.
Юсеин Ахмед Маджър192/09.09.2022 г.
Елиз Неджатин Ахмед193/09.09.2022 г.
Сабри Мехмед Бекир194/09.09.2022 г.
Семра Юсеин Хасан195/09.09.2022 г.
Емин Аптула Шабан196/09.09.2022 г.
Халим Мехмед Халим197/09.09.2022 г.
Мехмед Мехмед Ашъкхасан198/09.09.2022 г.
ФИКРИ ХЮСЕИН ИМАМ199/09.09.2022 г.
Ахмед Юсеин Субашъ200/09.09.2022 г.
Айсел Вели Имам201/09.09.2022 г.
Гюлтекин Билял Рашид202/09.09.2022 г.
Ембие Мустафа Мустафа203/09.09.2022 г.
Несрин Али Мустафа204/09.09.2022 г.
Мустафа Ахмед Хатиб205/09.09.2022 г.
Мустафа Садък Муса206/09.09.2022 г.
Ибрахим Хасан Хатиб207/09.09.2022 г.
Бейсим Юсеин Махмуд208/09.09.2022 г.
Красимир Василев Делчев209/09.09.2022 г.
Ферди Али Камбер210/09.09.2022 г.
Симеон Младенов Александров211/09.09.2022 г.
Самет Хасан Назиф212/09.09.2022 г.
Сами Юмер Хасан213/09.09.2022 г.
Бюлент Сабри Емин214/09.09.2022 г.
Гюлхан Райчев Давидов215/09.09.2022 г.
АЙДОВАН БЕЙСИМ МЮМЮНОЛУ216/09.09.2022 г.
Хасан Севтин Хасан217/09.09.2022 г.
Нуршен Расим Мехмед218/09.09.2022 г.
Ахмед Салим Шериф219/09.09.2022 г.
Илхан Рухен Юсеин220/09.09.2022 г.
Айше Ахмед Шакир221/09.09.2022 г.
Сабри Исмаил Ахмед222/09.09.2022 г.
Анита Миткова Алекова223/09.09.2022 г.
Веселин Асенов Благоев224/09.09.2022 г.
Стоян Славчев Каменов225/09.09.2022 г.
Радостин Веселинов Кайряков226/09.09.2022 г.
АПТУЛА ЮСЕИНОВ КАРАФЕИЗОВ227/09.09.2022 г.
Юри Асенов Хаджиев228/09.09.2022 г.
Фанка Ангелова Атанасова229/09.09.2022 г.
Али Юсеин Мустафа230/09.09.2022 г.
Нуршен Мехмед Али231/09.09.2022 г.
Тугай Метин Мустафа232/09.09.2022 г.
Несрин Ерджан Байрям233/09.09.2022 г.
Недим Кадир Ибиш234/09.09.2022 г.
Мустафа Мустафа Садък235/09.09.2022 г.
Тасим Исмаил Юсеин236/09.09.2022 г.
НАДЖИЕ ИСМАИЛ ХАЛИЛ237/09.09.2022 г.
Фахри Мюмюн Юсуф238/09.09.2022 г.
Серкан Семави Джебир239/09.09.2022 г.
Юсуф Хасан Реджеб240/09.09.2022 г.
Медиха Енгин241/09.09.2022 г.
Сейхан Исмет Шакир242/09.09.2022 г.
Адем Мустафа Али243/09.09.2022 г.
Нермие Хайрула Исмаил244/09.09.2022 г.
Харун Халил Ахмед245/09.09.2022 г.
Ахмед Ахмед Байрам246/09.09.2022 г.
Сабри Мустафа Шефки247/09.09.2022 г.

Календар

Решения

  • № 137-НС / 02.10.2022

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите и за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 136-НС / 02.10.2022

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК. Поради постъпили предложения за замени на членове на секционни избирателни комисии в изборния ден и служебната им замяна с нови и Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК.

  • № 135-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

всички решения