Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.10.2022

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Елмаз Йълмаз Юсуф1-1/21.09.2022
Халим Ниази Шакир1-2/21.09.2022
Самир Мустафа Мустафа1-3/21.09.2022
Хилал Басри Мурадова1-4/21.09.2022
Гюнер Сабри Джелил1-5/21.09.2022
Фети Шабан Мурад1-6/21.09.2022
Азизе Местан Махмуд1-7/21.09.2022
Метин Байрям Мурад1-8/21.09.2022
Исмигюл Мюмюн Реджеб1-9/21.09.2022
Ердоан Емин Мюмюн1-10/21.09.2022
Сезгин Исмаил Мюмюн1-11/21.09.2022
Рами Керим Салим1-12/21.09.2022
РАШИД АДЕМ АДЕМ1-13/21.09.2022
Музафер Мехмед Ферад1-14/21.09.2022
Наргюл Мустафа Али1-15/21.09.2022
СЕМРА РЕДЖЕБ САЛИ1-16/21.09.2022
Рашид Рамадан Рамадан1-17/21.09.2022
Айтен Лятиф Мурад1-18/21.09.2022
Нурай Юсеин Мустафа1-19/21.09.2022
Шеюб Шериф Юсеин1-20/21.09.2022
Серхан Салимехмед Шабан1-21/21.09.2022
Гюрай Гюнай Азис1-22/21.09.2022
Махмуд Рамадан Рамадан1-23/21.09.2022
Айбар Мехмед Апти1-24/21.09.2022
Сунай Реджеб Шабан1-25/21.09.2022
Расим Руфад Расим1-26/21.09.2022
Яшар Кямил Хасан1-27/21.09.2022
Есра Ерол Мехмед1-28/21.09.2022
Джелил Байрам Мехмедали1-29/21.09.2022
Мехмед Джевджет Мехмед1-30/21.09.2022
Фахри Халил Мустафа1-31/21.09.2022
Юркюш Мехмет Рамадан1-32/21.09.2022
Джемиле Айтен Ибрям1-33/21.09.2022
Нурджан Хасан Юсуф1-34/21.09.2022
Апти Неджиб Шакир1-35/21.09.2022
Метин Мюмюн Фейзи1-36/21.09.2022
Енвер Емин Ибрям1-37/21.09.2022
Апти Метин Рамадан1-38/21.09.2022
Елис Хидает Хасан1-39/21.09.2022
Дженгиз Вилдан Фаик1-40/21.09.2022
Айтен Мустафа Мехмед1-41/21.09.2022
Севгинар Мухарем Мехмед1-42/21.09.2022
Емине Шабан Местан1-43/21.09.2022
Хасан Мустафа Садула1-44/21.09.2022
Сейхан Илми Мехмед1-45/21.09.2022
Емине Фикрет Юсуф1-46/21.09.2022
Къймет Хасан Салиф1-47/21.09.2022
Моника Хикмет Осман1-48/21.09.2022
Юксел Салиф Али1-49/21.09.2022
ИБРАХИМ МЕХМЕДЕМИН ЮСУФ1-50/21.09.2022
Неше Феим Али1-51/21.09.2022
Мюмюн Мехмед Ибрахим1-52/21.09.2022
Рейхан Мехмедали Юмер1-53/21.09.2022
Апти Миман Юмер1-54/21.09.2022
ЕРГЮН РЕДЖЕБ САДУЛЛА1-55/21.09.2022
Орхан Хасан Юсеин1-56/21.09.2022
РАМАДАН АХМЕД ИСМАИЛ1-57/21.09.2022
Халил Мустафа Бекир1-58/21.09.2022
Али Шабан Юсеин1-59/21.09.2022
Бахри Халил Хасан1-60/21.09.2022
Байрам Шевки Мустафа1-61/21.09.2022
Шенол Тургай Сали1-62/21.09.2022
Севинч Кямил Хатип1-63/21.09.2022
Тунджай Мухиттин Мехмед1-64/21.09.2022
Айше Сабри Мехмед1-65/21.09.2022
Аптикадир Апти Ахмед1-66/21.09.2022
Басри Халибрахим Мустафа1-67/21.09.2022
Севилай Селим Мехмед1-68/21.09.2022
Емре Юсеин Осман1-69/21.09.2022
Бейсим Юсеин Емурла1-70/21.09.2022
Юсеин Осман Мехмед1-71/21.09.2022
Севгюн Иляз Налбант1-72/21.09.2022
Юсеин Махмуд Али1-73/21.09.2022
Бейхан Хашим Али1-74/21.09.2022
Аптула Мустафа Али1-75/21.09.2022
Севгюл Исмаил Али1-76/21.09.2022
Джелал Джемал Ахмед1-77/21.09.2022
Мустафа Мехмед Мустафа1-78/21.09.2022
Шенай Мюмюн Сюлейман1-79/21.09.2022
Зюлкяр Хасан Мехмед1-80/21.09.2022
Шукри Ахмед Мехмед1-81/21.09.2022
Мустафа Тахир Джафер1-82/21.09.2022
Ридван Сабахтин Ахмед1-83/21.09.2022
Окан Йълмаз Хабиб1-84/21.09.2022
Ниязи Шабан Тасим1-85/21.09.2022
Али Юмер Али1-86/21.09.2022
Шенай Ведат Исмаил1-87/21.09.2022
Севджан Сефер Ариф1-88/21.09.2022
Еда Севат Раиф1-89/21.09.2022
Джемил Шабан Мехмед1-90/21.09.2022
Хасан Раиф Садък1-91/21.09.2022
Ведиха Мохамед Шабан1-92/21.09.2022
Али Мехмед Осман1-93/21.09.2022
Кемал Октай Осман1-94/21.09.2022
Али Фатме Юсеин1-95/26.09.2022
Мехмед Неджайтин Мехмед1-96/26.09.2022
Айдън Айдън Реджеб1-97/26.09.2022
СЕЗГИН АХМЕД МЕХМЕД1-98/26.09.2022
Мерлин Неджатин Идриз1-99/26.09.2022
Гюнер Фами Салиф1-100/26.09.2022
Нурхан Петков Петков1-101/26.09.2022
Фами Алейтин Салиф1-102/26.09.2022
ДЕЛЧО МИНЧЕВ ЙОРДАНОВ1-103/26.09.2022
Теодора Иванова Добрева1-104/26.09.2022
Иван Гогов Добрев1-105/26.09.2022
Мюмюн Салиф Юмер1-106/26.09.2022
Айсер Сабри Реджеб1-107/26.09.2022
Неджатин Фахри Идриз1-108/26.09.2022
Сабри Мюмюн Мустафа1-109/26.09.2022
Димитрина Тодорова Корудова1-110/26.09.2022
Марин Колев Чалъков1-111/26.09.2022
ДЖАНСУ БЕРКАНТ МЮМЮН1-112/26.09.2022
Анша Руфат Шефкет1-113/26.09.2022
Рафет Ахмед Исмаил1-114/26.09.2022
Север Бахтияр Мурад1-115/26.09.2022
Фериха Изет Хасан1-116/26.09.2022
Емине Зия Салиф1-117/26.09.2022
Хюля Ердинч Мюмюн-Мурад1-118/26.09.2022
ТЮРКЯН НАИМ НАЗИМ1-119/26.09.2022
Дилек Юджел Мустафа1-120/26.09.2022
Мехмед Ахмед Али1-121/26.09.2022
Шенай Кадир Сюлейман1-122/26.09.2022
Хасине Тасим Карамехмед1-123/26.09.2022
Ергюл Ерджеб Аптула1-124/26.09.2022
Халил Хасан Халил1-125/26.09.2022
Мюмюн Фикри Реджеб1-126/26.09.2022
Биназ Сали Мехмед1-127/26.09.2022
Вилдан Исмаил Осман1-128/26.09.2022
Селяитин Садула Осман1-129/26.09.2022
Сибел Ахмед Мюмюн1-130/26.09.2022
Дургадън Расим Мюмюн1-131/26.09.2022
Мехмед Фахри Емин1-132/26.09.2022
Денис Бахтияр Сейдали1-133/26.09.2022
Зинал Аптула Аптула1-134/26.09.2022
Абдулла Зинал Аптула1-135/26.09.2022
Байрам Сейдали Юсеин1-136/26.09.2022
Емин Юксел Халил1-137/26.09.2022
Гюлсевер Гюрсел Юмер1-138/26.09.2022
Филиз Нурай Мюмюн1-139/26.09.2022
ИВА МИТКОВА ХАДЖИЕВА-РУШАНОВА1-140/26.09.2022
Гюлнар Сали Алиосман1-141/26.09.2022
Сезер Себахтин Дурмуш1-142/26.09.2022
Тюркян Халибрям Мустафа1-143/26.09.2022
Елван Халил Рамадан1-144/26.09.2022
Кемал Аптилязис Мехмед1-145/26.09.2022
Джанан Джелил Якуб1-146/26.09.2022
Севим Рамадан Бекир1-147/26.09.2022
Емре Нихат Али1-148/26.09.2022
Зинеб Сеид Исмаил1-149/26.09.2022
Фериде Руфат Мурад1-150/26.09.2022
Алкан Ридван Мустафа1-151/26.09.2022
Ахмед Сюлейман Етем1-152/26.09.2022
Нефизе Хабиб Сали1-153/26.09.2022
Лилия Атанасова Младенова1-154/26.09.2022
РЕМЗИЕ ХАЛИЛ АЛИ1-155/26.09.2022
Дженгиз Сунай Шабан1-156/26.09.2022
Фаик Ибрям Халибрям1-157/26.09.2022
АНИФЕ ИБРЯМ ХАЛИЛИБРАХИМ1-158/26.09.2022
Исмаил Халибрям Ахмед1-159/26.09.2022
Байрям Ерджан Юсеин1-160/26.09.2022
Мюмюн Джелалов Джемалов1-161/26.09.2022
Бертин Халилов Мустафов1-162/26.09.2022
РАИФ СЕБАХТИН МЕХМЕД1-163/26.09.2022
Басри Хасан Аптула1-164/26.09.2022
Шюкрю Мехмед Бекир1-165/26.09.2022
Невин Алиосман Мустафа1-166/26.09.2022
Тюркян Иляз Кадир1-167/26.09.2022
Седат Наим Али1-168/26.09.2022
Самет Селим Хасан1-169/26.09.2022
Семра Бахтияр Озан1-170/26.09.2022
ЗЕИНЕП ХАЛИЛ ШАКИР1-171/26.09.2022
Недялко Николов Йосифов1-172/26.09.2022
Шенай Хикмет Дурмуш1-173/26.09.2022
Зелиха Фахретин Реджеб1-174/26.09.2022
Айхан Нуршитин Мюмюн1-175/26.09.2022
Мустафа Байрям Муса1-176/26.09.2022
Синан Ахмед Мехмед1-177/26.09.2022
Рукие Басри Вели1-178/26.09.2022
Мустафа Яшар Мюмюн1-179/26.09.2022
Шенол Мюмюнали Махмуд1-180/26.09.2022
Орбай Ахмед Дурмушали1-181/26.09.2022
Илкер Ремзи Салибрям1-182/26.09.2022
Нурай Байрам Идриз1-183/26.09.2022
Гьокан Велитин Вели1-184/26.09.2022
Мурад Селятин Мурад1-185/26.09.2022
Назифе Садула Реджеб1-186/26.09.2022
Юзал Неджатин Рамадан1-187/26.09.2022
Беркант Билент Бехчет1-188/26.09.2022
Селенай Сезджан Расим1-189/26.09.2022
Селями Моарем Кадир1-190/26.09.2022
Шенол Кадир Вели1-191/26.09.2022
Сали Авни Хамза1-192/26.09.2022
Сезгин Рашид Мустафа1-193/26.09.2022
Мехмед Юсни Садула1-194/26.09.2022
Месут Али Махмуд1-195/26.09.2022
Незает Емин Мехмедали1-196/26.09.2022
Гюлхан Мусин Шаиб1-197/26.09.2022
Кязим Расим Вейсал1-198/26.09.2022
Сезер Сезгин Мехмед1-199/26.09.2022
Сибел Зеки Нури1-200/26.09.2022
Неджиб Юсню Неджиб1-201/26.09.2022
Неждет Тасим Ибрям1-202/26.09.2022
БЕКИР ЯХИЯ АКИФ1-203/26.09.2022
Раиф Мустафа Ферхад1-204/26.09.2022
Осман Хасан Хасан1-205/26.09.2022
Йълмаз Иляз Халил1-206/26.09.2022
Али Изет Али1-207/26.09.2022
Нефизе Селями Мехмедали1-208/26.09.2022
Шенол Феим Халим1-209/26.09.2022
Сейхан Тасим Алиосман1-210/26.09.2022
Бахри Бекир Реджеб1-211/26.09.2022
Ахмед Рамадан Руфат1-212/26.09.2022
Рамадан Сейфитин Махмуд1-213/26.09.2022
Осман Халил Емин1-214/26.09.2022
Юксел Мехмед Халил1-215/26.09.2022
Нарин Ниазиева Иса1-216/26.09.2022
Айдан Емилова Искренова1-217/26.09.2022
Салиха Хашим Юмер1-218/26.09.2022
Сабри Алиосман Хасан1-219/26.09.2022
Айбаз Шюкрю Зекри1-220/26.09.2022
Илмаз Рамадан Емурла1-221/26.09.2022
Бенер Шабан Осман1-222/26.09.2022
Рамадан Юсеин Юсеин1-223/26.09.2022
АХМЕД ШЕФКЕТ НУРИ1-224/26.09.2022
Ширин Раим Расим1-225/26.09.2022
Есмерай Идриз Бекир1-226/26.09.2022
Юмер Бекир Халим1-227/26.09.2022
Джемил Махмуд Юсеин1-228/26.09.2022
Себахтин Юсеин Дурмуш1-229/26.09.2022
Рафет Ахмед Али1-230/26.09.2022
Хюрю Хасан Мехмедали1-231/26.09.2022
Синем Севгин Кадир1-232/26.09.2022
Билян Силянов Мартинов1-233/26.09.2022
Расим Байрям Юсеин1-234/26.09.2022
Бейде Мустафа Мехмед1-235/26.09.2022
МЮМЮН ИБРАХИМ ИБРЯМ1-236/26.09.2022
Емурла Хасан Ахмед1-237/26.09.2022
Ервин Исмет Юсеин1-238/26.09.2022
Хасан Мехмедали Сали1-239/26.09.2022
Сезгин Исмет Мурад1-240/26.09.2022
Ибрям Местан Мюмюн1-241/26.09.2022
Шефки Апти Апти1-242/26.09.2022
Рамадан Сали Муса1-243/26.09.2022
Бенер Сейхан Осман1-244/26.09.2022
Айдън Шукри Ахмед1-245/26.09.2022
Орлин Николов Огнянов1-246/26.09.2022
Фикрет Ферад Апти1-247/26.09.2022
Ахмед Садула Ферад1-248/26.09.2022
Ниязи Шабан Мюмюн1-249/26.09.2022
Ажда Джеват Апти1-250/26.09.2022
Хасан Мехмед Ахмед1-251/26.09.2022
Самир Исмет Мехмедали1-252/26.09.2022
Байрие Айдън Исмаил1-253/26.09.2022
ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ1-254/26.09.2022
БОРИСЛАВ МИЛКОВ ЧАНЕВ1-255/26.09.2022
БОЖИДАР ДАНАИЛОВ ФИЛИПОВ1-256/26.09.2022
БИСЕР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ1-257/26.09.2022
ЗОЯ АСЕНОВА ИВАНОВА1-258/26.09.2022
КРАСИМИР МИТКОВ КАРАИВАНОВ1-259/26.09.2022
СЕВДАЛИН КРАСИМИРОВ ЧАУШЕВ1-260/26.09.2022
Сание Сами Мехмедали1-261/26.09.2022
МУСТАФА ЮМЕР ЮМЕР1-262/26.09.2022
КРАСИМИРА МИТКОВА ЦВЕТКОВА1-263/26.09.2022
МАРИАНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА1-264/26.09.2022
СВЕТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КАЛЕНДЖИЕВ1-265/26.09.2022
ДОБРИНКА САВОВА БАШЕВА1-266/26.09.2022
СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА СПАСОВА1-267/26.09.2022
БИСЕР АНТОНОВ КИРОВ1-268/26.09.2022
ХРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА МИЛЕВА1-269/26.09.2022
КРИСТИНА ВЕЛЬОВА ДОЙЧЕВА1-270/26.09.2022
АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ БАШЕВ1-271/26.09.2022
МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА ИВАНОВА1-272/26.09.2022
БОРИСЛАВ ЗДРАВКОВ ТОДОРОВ1-273/26.09.2022
ХАЛИЛ ЕРДЖАН ХАСАН1-274/26.09.2022
ФЕДАИ СЮЛЕЙМАН ЕМИН1-275/26.09.2022
ФИКРИ МУСТАФА ХАСАН1-276/26.09.2022
БАЙРАМ ХАЛИЛ СЮЛЕЙМАН1-277/26.09.2022
МЕХМЕД МЮМЮН ХАЛИЛ1-278/26.09.2022
ИЛЯЗ МЮМЮН ЮМЕР1-279/26.09.2022
МЕДЖНУН МУСТАФА ХАСАН1-280/26.09.2022
ФИКРЕТ АЛИ АЛИОСМАН1-281/26.09.2022
ЕМЕЛ ШЕМСЕДИН ЗЕКЕРИЯ1-282/26.09.2022
ЕСРА СЮЛЕЙМАН ЕНВЕР1-283/26.09.2022
ЮСЕИН МЕТИН МЕХМЕД1-284/26.09.2022
МОХАМЕД ИСМАИЛ ХАДЖИЮСЕИН1-285/26.09.2022
СЕЛИМ ИСМАИЛ САЛИ1-286/26.09.2022
ВЕНЕЛИН ЦВЕТКОВ ДРАГАНОВ1-287/26.09.2022
БОЯН СИМЕОНОВ ДРАГАНОВ1-288/26.09.2022
БАСРИ АЛИ ХАЛИБРЯМ1-289/26.09.2022
МУСТАФА ЮСЕИН АПТУЛЛА1-290/26.09.2022
КЯЗИМ РАМАДАН МЕХМЕД1-291/26.09.2022
МЕТИН СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН1-292/26.09.2022
АКИФ НАЗИФ СЮЛЕЙМАН1-293/26.09.2022
НУРИТИН СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН1-294/26.09.2022
ОРХАН МЮМЮН ЮСЕИН1-295/26.09.2022
ИСМАИЛ МЕХМЕД ЮСУФ1-296/26.09.2022
ОСМАН АЙШЕ МЕХМЕД1-297/26.09.2022
АЙСУН ТУНДЖАЙ МУСТАФА1-298/26.09.2022
Неджат Али Халил1-299/26.09.2022
Сали Исхак Хасан1-300/26.09.2022
Айхан Халил Ахмед1-301/26.09.2022
Селехатин Мустафа Емурла1-302/26.09.2022
Фахри Бекир Мюмюн1-303/26.09.2022
ИДРИЗ АЛИ МЕХМЕД1-304/26.09.2022
Мехмед Адем Хюсеин1-305/26.09.2022
Хълми Хасан Халил1-306/26.09.2022
Юсеин Али Али1-307/26.09.2022
Мелек Мохамед Ахмед1-308/26.09.2022
Мерием Адем Местан1-309/26.09.2022
Сема Али Хасан1-310/26.09.2022
Емел Ерджанова Хасанова1-311/26.09.2022
Левент Юсеин Ахмед1-312/26.09.2022
Айдън Ахмед Хасан1-313/26.09.2022
Анелия Миткова Кюрекчиева1-314/26.09.2022
ЮСЕИН ЮСЕИНОВ АРИФОВ1-315/26.09.2022
Али Осман Хабиб1-316/26.09.2022
ИЛИЯЗ АЗИС ХАБИБ1-317/26.09.2022
Петър Златев Каров1-318/26.09.2022
Симеон Димитров Колев1-319/26.09.2022
РАМАДАН МЕХМЕД ХАСАН1-320/26.09.2022
ХЪЛМИ АЛИ ИСМАИЛ1-321/26.09.2022
СЕВГИНАР ФЕИМ ИБРАХИМ1-322/26.09.2022
ЕСАД ТАСИМ МЮМЮН1-323/26.09.2022
РЕДЖЕБ МЕХМЕД АЛИ1-324/26.09.2022
НАФИ ХАСАН АХМЕД1-325/26.09.2022
НАЗИФ КАСИМ МУСТАФА1-326/26.09.2022
МУСТАФА МЮМЮН МУСТАФА1-327/26.09.2022
АШКЪН МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН1-328/26.09.2022
ШЮКРЮ ЮМЕР РЕДЖЕБ1-329/26.09.2022
Исмаил Шюкрю Осман1-330/27.09.2022
Нермие Хамди Бейсимова1-331/27.09.2022
Невин Сабахтин Халваджъ-Муса1-332/27.09.2022
Хюрю Тасим Али1-333/27.09.2022
Фейми Осман Руфат1-334/27.09.2022
Феим Ахмед Халил1-335/27.09.2022
Бахри Ибрям Мустафа1-336/27.09.2022
Самет Бейсим Ахмед1-337/27.09.2022
Ахмед Юсеин Салим1-338/27.09.2022
Бекир Хасан Юмер1-339/27.09.2022
Самир Сабри Ариф1-340/27.09.2022
Фикрие Хашим Мехмед1-341/27.09.2022
Басри Мехмед Исмаил1-342/27.09.2022
Кадрие Мехмед Софта1-343/27.09.2022
Неджатин Ариф Демерджи1-344/27.09.2022
Лютфи Раиф Мустафа1-345/27.09.2022
Мустафа Хасан Юмер1-346/27.09.2022
Мустафа Исмаил Мехмед1-347/27.09.2022
АЛИОСМАН ДАУД БИЛЯЛ1-348/27.09.2022
Али Ибрям Халил1-349/27.09.2022
Сами Хасан Исмаил1-350/27.09.2022
Хасан Бейсим Мюмюн1-351/27.09.2022
Салим Шакир Мехмед1-352/27.09.2022
Осман Осман Али1-353/27.09.2022
Ахмед Бекир Еминефенди1-354/27.09.2022
Севгин Юсуф Мехмедали1-355/27.09.2022
Мустафа Зекерия Хамза1-356/27.09.2022
Муса Мюмюн Юсуф1-357/27.09.2022
Сюлейман Ахмед Туналъ1-358/27.09.2022
Шюкрю Салиф Саръмолла1-359/27.09.2022
Мюмюн Исмаил Топал1-360/27.09.2022
Шенол Мехмед Мустафа1-361/27.09.2022
Фикри Мехмед Изет1-362/27.09.2022
Педрие Ахмед Хасан1-363/27.09.2022
Орхан Байрям Юсеин1-364/27.09.2022
Севгюл Шукри Исмаил1-365/27.09.2022
Мехмед Осман Мурадоглу1-366/27.09.2022
Ахмед Разван Хатиболу1-367/27.09.2022
Хасан Заид Али1-368/27.09.2022
Сабри Ахмед Мехмед1-369/27.09.2022
Нихат Хикмет Байрам1-370/27.09.2022
Адем Мехмед Салим1-371/27.09.2022
Хайрие Тасим Бекир1-372/27.09.2022
Гюлбие Емин Халил1-373/27.09.2022
Синан Ахмед Местан1-374/27.09.2022
Мурад Фаик Юмер1-375/27.09.2022
Рейхан Емин Рамадан1-376/27.09.2022
Хюсеин Хасан Ярмаджъ1-377/27.09.2022
Кадрие Кадир Нури1-378/27.09.2022
Нурхан Хасан Хасан1-379/27.09.2022
Сание Мустафа Ибрям1-380/27.09.2022
Мехмед Ахмед Махмуд1-381/27.09.2022
Самет Ахмед Топал1-382/27.09.2022
Мюневер Раиф Юсеин1-383/27.09.2022
Адриан Алеков Хаджиев1-384/27.09.2022
Галина Росенова Каменова1-385/27.09.2022
Младен Альошев Даматов1-386/27.09.2022
Атанас Йосифов Антонов1-387/27.09.2022
Севдалин Асенов Хаджиев1-388/27.09.2022
Ахмед Тахир Топал1-389/27.09.2022
Валентин Бойков Минчев1-390/27.09.2022
Сезгин Мюмюнов Хасанов1-391/27.09.2022
Басри Исмаил Хасан1-392/27.09.2022
Юсуф Али Вели1-393/27.09.2022
Мелекбяр Мелиханова Али1-394/27.09.2022
Боян Тонев Атанасов1-395/27.09.2022
Феим Мюмюнали Махмуд1-396/27.09.2022
Самет Мюмюн Ахмед1-397/27.09.2022
Мехмед Юмер Бекир1-398/27.09.2022
Хълми Мехмед Халил1-399/27.09.2022
Мехмед Юсуф Еюб1-400/27.09.2022
Реджеб Осман Халилефенди1-401/27.09.2022
Айджан Мохамед Чолак1-402/27.09.2022
Халил Юсуф Юсеин1-403/27.09.2022
Сунай Фахрединов Салиев1-404/27.09.2022
Метин Мустафов Мюмюнов1-405/27.09.2022
Бюлбюл Рамадан Юмер1-406/27.09.2022
Сабри Мюмюналиев Емрулов1-407/27.09.2022
ВАСФИ РАСИМОВ АДИЛОВ1-408/27.09.2022
Мюмюн Мехмедов Сюлейманов1-409/27.09.2022
Севгин Мюмюн Махмуд1-410/27.09.2022
Хайрие Сали Юсеин1-411/27.09.2022
Сабри Рамадан Ахмед1-412/27.09.2022
Мехмед Исмаил Мемиш1-413/27.09.2022
Сали Бейсим Салим1-414/27.09.2022
Шерифе Фахмиева Османова1-415/27.09.2022
Еркин Раиф Мустафа1-416/27.09.2022
Севал Турсун Хусни1-417/27.09.2022
Сейхан Юсуф Мехмед1-418/27.09.2022
Кязим Мюмюн Мюмюн1-419/27.09.2022
Неждет Ахмед Мюмюн1-420/27.09.2022
Мелиха Мехмед Челеби1-421/27.09.2022
Георги Недков Узунов1-422/27.09.2022
Софка Асенова Кехайова1-423/27.09.2022
Сюлейман Рамадан Сюлейман1-424/27.09.2022
Джелал Салим Хайрула1-425/27.09.2022
Рушен Шерифов Саралиев1-426/27.09.2022
Джахиде Фехимова Салиева1-427/27.09.2022
Ерай Съдкъ Ахмед1-428/27.09.2022
Сенай Фахри Ахмед1-429/27.09.2022
Гюнер Шюкри Мюмюн1-430/27.09.2022
Елза Хубенова Ставрева1-431/27.09.2022
Назим Байрамов Мехмедов1-432/27.09.2022
Юнал Шюкрю Ахмед1-433/27.09.2022
Ерсин Шенолов Дикмов1-434/27.09.2022
Светлозар Ангелов Яворов1-435/27.09.2022
Нури Реджеб Бейсим1-436/27.09.2022
Гюлбеяз Наид Бербер1-437/27.09.2022
Никола Иванов Антонов1-438/27.09.2022
Рабие Хасан Салибрям1-439/27.09.2022
Ресме Ахмедова Солакчиева1-440/27.09.2022
Шенай Мюмюн Шакир1-441/27.09.2022
Йелиз Сабриева Али1-442/27.09.2022
Садула Фейзула Емрула1-443/27.09.2022
Кямил Салибрям Сюлейман1-444/27.09.2022
Рахми Халим Сали1-445/27.09.2022
Рашид Бекир Мурад1-446/27.09.2022
Мелиха Ризова Мурадова1-447/27.09.2022
Бейсим Шюкрю Хайрула1-448/27.09.2022
Фахрие Ахмед Юзеир1-449/27.09.2022
Севинч Мехмед Чауш1-450/27.09.2022
Бейджан Мюмюнов Кьосев1-451/27.09.2022
Дуйгу Еркан Бекир1-452/27.09.2022
БЕЙХАН ФИКРЕТ АХМЕД1-453/28.09.2022
Севгюл Хасан Юзеир1-454/28.09.2022
Бекир Шукри Мехмед1-455/28.09.2022
Диана Станкова Севдалинова1-456/28.09.2022
Хюрдес Реджеб Садулла1-457/28.09.2022
Яшар Реджеб Мурад1-458/28.09.2022
Мехмед Сабри Камбер1-459/28.09.2022
Емре Мехмед Хасан1-460/28.09.2022
Месут Сеидахмед Ахмед1-461/28.09.2022
ШАБАН СЕИД МЮМЮН1-462/28.09.2022
Мюмюн Селяетин Хасан1-463/28.09.2022
Мурад Ахмед Ахмед1-464/28.09.2022
Местан Ниязи Сюлейман1-465/28.09.2022
Еркан Шуаиб Сюлейман1-466/28.09.2022
Нафи Алиосман Али1-467/28.09.2022
Турхан Ибрям Ибрям1-468/28.09.2022
Фахри Ахмед Мустафа1-469/28.09.2022
Самир Сали Мехмед1-470/28.09.2022
Орхан Бейсим Мюмюн1-471/28.09.2022
Сабахтин Яшар Хасан1-472/28.09.2022
СЕЗГИН ХАЛИЛ БАЙРЯМ1-473/28.09.2022
Фидан Младенов Христов1-474/28.09.2022
САЛЕЙХИТДИН ИСМЕТ ХАЛИЛ1-475/28.09.2022
Алпер Адем Исмаил1-476/28.09.2022
Айхан Тахиров Алиев1-477/28.09.2022
Селим Мюмюн Мурад1-478/28.09.2022
Турхан Реджеб Хасан1-479/28.09.2022
Осман Реджеб Ферад1-480/28.09.2022
Байфи Юсеин Мехмед1-481/28.09.2022
ЕРТУНЧ СЮЛЕЙМАН САЛИФ1-482/28.09.2022
ЮСУФ ФЕРАД ИСМАИЛ1-483/28.09.2022
Нурхан Хюсеин Хасан1-484/28.09.2022
Фикри Халил Хасан1-485/28.09.2022
Хасан Мюмюнали Мехмед1-486/28.09.2022
Севги Шабан Юсеин1-487/28.09.2022
Рамадан Неджиб Халил1-488/28.09.2022
Назми Назим Юмер1-489/28.09.2022
Феризе Юксел Ахмед1-490/28.09.2022
Мустафа Юсеин Хасан1-491/28.09.2022
НИАЗИ ХАЛИЛ ХАЛИЛ1-492/28.09.2022
Гюрчай Али Алиосман1-493/28.09.2022
Осман Ахмед Юсеин1-494/28.09.2022
Бекир Хасан Исмаил1-495/28.09.2022
Джерен Джевдет Мустафа1-496/28.09.2022
Хабибе Хюсеин Мурад1-497/28.09.2022
Джемиле Айтен Ибрям1-498/30.09.2022
Енвер Емин Ибрям1-499/30.09.2022
Хабибе Хюсеин Мурад1-500/30.09.2022
Бейхан Хашим Али1-501/30.09.2022
Метин Мюмюн Ибрям1-502/30.09.2022
Раим Орхан Раиф1-503/30.09.2022
Гюлюстан Осман Али1-504/30.09.2022

Календар

Решения

  • № 137-НС / 02.10.2022

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите и за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 136-НС / 02.10.2022

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК. Поради постъпили предложения за замени на членове на секционни избирателни комисии в изборния ден и служебната им замяна с нови и Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК.

  • № 135-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

всички решения