Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 57-НС
Кърджали, 01.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на кандидати в кандидатската листа на ПП „АТАКА“ за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх.№  81-НС от 01.09.2022 год. от Айнур Метин Боянова, с което заявява, че желае да бъде заличена от кандидатската листа на ПП „АТАКА“ по здравословни причини.

Постъпило е заявление с вх.№  80-НС от 01.09.2022 год. от Айсун Алиев Боянов, с което заявява, че желае да бъде заличен от кандидатската листа на ПП „АТАКА“ по здравословни причини.

Председателят на РИК Кърджали – Павел Гатев е провел телефонен разговор с упълномощеното лице Павел Шопов на тел.0*** и представител на ПП“Атака“ Пламен Ангелов на тел. 0*** като ги уведомява за постъпилите 2 бр.заявления за отказ и прави предложение за запълване местата на заличените. Двамата отказват да представят нови кандидати .

Кандидатската листа на ПП „АТАКА“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. в девети изборен район – Кърджалийски с Решение № 41-НС/ 30.08.2022 г. на РИК Кърджали. Айнур Метин Боянова е регистрирана под номер едно в листата на ПП „АТАКА“. Айсун Алиев Боянов е регистриран под номер две в листата на ПП „АТАКА“

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 9 във връзка с чл. 258, ал. 5, изр. второ от Изборния кодекс 

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА от кандидатската листа на ПП „АТАКА“ за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. следните кандидати, регистрирани под номер едно и две в листата:

 1. Айнур Метин Боянова, с ЕГН ***
 2. Айсун Илиев Боянов, с ЕГН ***

 

 1. Изменя свое Решение № 41-НС/30.08.2022 г., като заличава регистрираните  кандидати като под номер 3 /три / в листата остава Ангел Николов Божилов, с ЕГН ***;  

Анулира издадените с Решение № 41-НС/ 30.08.2022 г. удостоверения.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Павел Богомилов Гатев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 01.09.2022 в 18:12 часа

Календар

Решения

 • № 137-НС / 02.10.2022

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите и за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 136-НС / 02.10.2022

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК. Поради постъпили предложения за замени на членове на секционни избирателни комисии в изборния ден и служебната им замяна с нови и Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК.

 • № 135-НС / 01.10.2022

  относно: Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

всички решения