Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Кърджали, 01.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателна секция в Дом за стари хора – гр. Крумовград, учреждение по чл. 9, ал. 6 от ИК за изборите за Народни представители на 2 октомври 2022 год.

С Вх. № 21-НС от 23.08.2022 г. в РИК Кърджали е постъпило писмо от ВрИД  Директор на Дом за стари хора – гр. Крумовград.

Към писмото е приложена Заповед №131/ 22.08.2022 год. на ВрИД Директор на Дом за стари хора – гр. Крумовград за образуване на една избирателна секция за изборите за Народни представители на 2 октомври  2022 год.

С оглед гореизложеното на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Решение 1223-НС от 11.08.2022 год. на ЦИК и свое Решение № 11-НС от 18.08.2022 г. Районна избирателна комисия Кърджали

 

РЕШИ:

 

ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единния номер на избирателна секция в учреждение по чл. 9, ал.6, във връзка с .ал. 8 от ИК в Дом за стари хора – гр. Крумовград, както следва:

 секция № 091500078 – Дом за стари хора – гр. Крумовград

Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е 7 членове.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Павел Богомилов Гатев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 01.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 137-НС / 02.10.2022

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите и за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 136-НС / 02.10.2022

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК. Поради постъпили предложения за замени на членове на секционни избирателни комисии в изборния ден и служебната им замяна с нови и Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и служебната им замяна им от РИК.

  • № 135-НС / 01.10.2022

    относно: Публикуване на упълномощените представители от ПП „Движение за права и свободи“ и КП „ГЕРБ-СДС“

всички решения