Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 95-ЕП
Кърджали, 24.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В РИК Кърджали  с вх. №260/23.05.2019 г., е представен списък №1, с упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“, подписан от Милко Багдасаров в качеството  на упълномощен представител на представляващият партията Корнелия Нинова. В списъкът са посочени общо 460 (четиристотин и шестдесет) упълномощени представители с вписани три имена, ЕГН и № и дата на пълномощното. Същите са представени и на технически носител в excel формат.

След извършена проверка на така представените данни на лицата е установено потвърждение за коректността на данните на 403 (четиристотин и три) лица.

В нарушение на изискванията на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК, т.  2, 18 и 19 за коректността на данните са 57 (петдесет и седем) лица, както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

Грешка

Събка Тодорова Карамитрева

 

№16 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Севилджан Халил Юсеин

 

№26 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Метин Неджиб Али

 

№33 / 23.05.2019г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 92100028

Мехмед Шукри Мехмед

 

№40 / 23.05.2019г.

Мехмед Шукри Мехмед (ЕГН: - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МЕХМЕД ШЮКРЮ МЕХМЕД)

Любов Ангелова Ангелова

 

№43 / 23.05.2019г.

Любов Ангелова Ангелова (ЕГН:8) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛЮБОВ АНГЕЛОВА ВИЗИРСКА)

Милка Георгиева Иванова

 

№50 / 23.05.2019г.

Милка Георгиева Иванова (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТАНКА ДИМОВА МАРОКОВА)

Вълко Кирев Мавров

 

№80 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Славчо Тодоров Павлов

 

№85 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Ерджан Хасан Муса

 

№96 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Кера Тодорова Митева

 

№101 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Анета Филипова Антонова

 

№123 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН (10 цифри)

Лидия Шулева Янкова

 

№134 / 23.05.2019г.

Лидия Шулева Янкова (ЕГН:4) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КИРО МЕТОДИЕВ ЯНКОВ)
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Киро Методиев Янков

 

№137 / 23.05.2019г.

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Стоянка Иванова Белева

 

№138 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Олег Мирославов Масюков

 

№146 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Таня Велчева Цветкова

 

№147 / 23.05.2019г.

Таня Велчева Цветкова (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЗЛАТКА МАРКОВА КАРПУЗАНОВА)

Наталия Михайлова Яшар

 

№148 / 23.05.2019г.

Наталия Михайлова Яшар (ЕГН:6) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НЕБИБЕ МУСТАФА ЯШАР)

Борислав Димитров Касабов

 

№150 / 23.05.2019г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 90800026

Жанет Василева Бенковска

 

№151 / 23.05.2019г.

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Елиз Фикрет Иляз

 

№163 / 23.05.2019г.

Елиз Фикрет Иляз (ЕГН: 0) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЖАНЕТ ВАСИЛЕВА БЕНКОВСКА)
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Аврам Йосифов Карастоянов

 

№166 / 23.05.2019г.

Аврам Йосифов Карастоянов (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АЛЕКО ЙОСИФОВ КАРАСТОЯНОВ)

Сабри Иляз Мустафа

 

№172 / 23.05.2019г.

Сабри Иляз Мустафа (ЕГН:6 - Лицето не същестува в НБД Население

Симона Александрова Александрова

 

№179 / 23.05.2019г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 90200036

Надка Огнянова Русева

 

№182 / 23.05.2019г.

Надка Огнянова Русева (ЕГН: 0) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НАДКА ОГНЯНОВА ДАМЯНОВА)

София Шонева Адева

 

№193 / 23.05.2019г.

София Шонева Адева (ЕГН:5) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СОФИЯ ШОНЕВА БОГДАНОВА)

Емилия Радева Янева

 

№195 / 23.05.2019г.

Емилия Радева Янева (ЕГН:5 - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕМИЛИЯ РАДЕВА ЧИЛИНГИРОВА)

Гергана Николаева Ненкова

 

№202 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Христина Христова Лилчева

 

№205 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Мария Стефанова Кръстева

 

№206 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Любов Илиева Димитрова

 

№207 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Десислава Красимирова Белева

 

№210 / 23.05.2019г.

Десислава Красимирова Белева (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЕНЧЕВА)

Муса Мустафа Иса

 

№215 / 23.05.2019г.

Муса Мустафа Иса (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МУСА МЕХМЕДАЛИ МУСТАФА)

Десислава Красимирова Белева

 

№216 / 23.05.2019г.

Десислава Красимирова Белева (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЕНЧЕВА)
Лицето се повтаря в списъка

Румен Христов Йорданов

 

№220 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Сузана Илиева Башева

 

№229 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Фанка Асенова Чаушева

 

№258 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Христина Ясенова Касабова

 

№261 / 23.05.2019г.

Христина Ясенова Касабова (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ХРИСТИНА ЯСЕНОВА КОДЖАБАШЕВА)

Митко Асенов Башев

 

№264 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Бранимир Илиев Георгиев

 

№289 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Димитър Томов Калканов

 

№302 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Айше Юсеинова Мечкова

 

№310 / 23.05.2019г.

Айше Юсеинова Мечкова (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АЙШЕ ЮСЕИНОВА АКМАНОВА)

Цанка Илиева Милкова

 

№316 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Анастас Стилянов Мечкарски

 

№320 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Добринка Николова Недкова

 

№343 / 23.05.2019г.

Лицето се повтаря в списъка

Станка Камарева  Манова

 

№348 / 23.05.2019г.

Станка Камарева  Манова (ЕГН:) - Лицето не същестува в НБД Население

ЙОВКА ЙОВЧЕВА ТАНАНОВА

 

№379 / 23.05.2019г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 290900085

Веселина Стоилова Кючукова

 

№385 / 23.05.2019г.

Лицето се повтаря в списъка

Добрин Маринов Митрушев

 

№393 / 23.05.2019г.

Добрин Маринов Митрушев (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГАРИБ РАФЕТ НАЗИФ)

Йорданка Стефанова Малинова

 

№396 / 23.05.2019г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 91600117

Султана Вълкова Маркова

 

№399 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Петко Кирилов Петков

 

№413 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

ТОДОРКА ИВАНОВА МИТРЕВА

 

№416 / 23.05.2019г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 91600129

Величка Николаева Денева

 

№417 / 23.05.2019г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 91600002

Делчо Колев Петков

 

№425 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Адем Джевджет Ахмед

 

№437 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Райна Петрова Запрянова

 

№438 / 23.05.2019г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Мюзеин Юсеин Мехмед

 

№449 / 23.05.2019г.

Мюзеин Юсеин Мехмед (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ГЪЛЪБИНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА)

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 вр. чл. 124, ал. 4, предл.последно от Изборния кодекс и Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК, РИК Кърджали

Р Е Ш И :

ПУБЛИКУВА на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни списък с 403(четиристотин и трима) упълномощени представители с коректни данни на Коалиция „БСП за България“ .

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 24.05.2019 в 15:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения