Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 32-ЕП
Кърджали, 08.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Ардино и замяната им с предложени от Коалиция „БСП за България“, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година и допускане на поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК от страна Коалиция „БСП за България“ и Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали, с Вх. № 79 / 06.05.2019 г. и Вх. № 91/08.05.2019 г. са постъпило предложения от Коалиция „БСП за България“ за замяна на вече назначен член на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Ардино, както и поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК. Предложението съдържа и името на лицето, което коалицията предлага за назначаване. Писмото е подписано от упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“.

 

 

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали, с Вх. № 97 / 08.05.2019 г. и Вх. № 98/08.05.2019 г. са постъпили предложения от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за замяна на вече назначен член на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Ардино, както и поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК. Предложението съдържа и името на лицето, което коалицията предлага за назначаване. Писмата са подписано от упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, РИК – Кърджали.

 

 

РЕШИ:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА назначени членове на СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Ардино, предложени от Коалиция „БСП за България“ и от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ по списък (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящото решение. АНУЛИРА издадените им удостоверения.

 

 1. НАЗНАЧАВАза членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Ардино предложени от Коалиция „БСП за България“ и от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. На назначените членове се издават УДОСТОВЕРЕНИЯ.

 

 1. ОБЯВЯВАактуални СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Ардино към 08.05.2019 г.

 

 1. ДОПУСКА поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК на територията на община Кърджали от страна на Коалиция „БСП за България“ и Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

 

            Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 08.05.2019 в 20:22 часа

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения