Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 30-ЕП
Кърджали, 08.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване член на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кирково и замяната му с предложен от *********** на територията на община Кирково за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали, с Вх. № 85 / 07.05.2019 г. е постъпило предложение от **************** за замяна на вече назначен член на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кирково. Предложението съдържа и името на лицето, което коалицията предлага за назначаване. Писмото е подписано от упълномощен представител на *********************.

 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, РИК – Кърджали.

 

 

РЕШИ:

 

 

 

 1. ОСВОБОЖДАВА назначен член на СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Кирково, предложен от **************, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. АНУЛИРА издаденото му удостоверение.

 

 1. НАЗНАЧАВАза член на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кирково предложен от ******************, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. На назначеният член се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ.

 

 1. ОБЯВЯВАактуални СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Кирково към 08.05.2019 г.

 

 

 

            Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 08.05.2019 в 20:14 часа

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения