Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 29-ЕП
Кърджали, 08.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Момчилград и замяната им с предложени от **************** и допускане на поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК от страна на ************ на територията на община Момчилград за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали, с Вх. № 84 / 07.05.2019 г. е постъпило предложение от **************** за замяна на вече назначен член на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Момчилград. Предложението съдържа и името на лицето, което коалицията предлага за назначаване. Писмото е подписано от упълномощен представител на **********************.  С Вх. № 83/07.05.2019 г. предлагат поправка на техническа грешка при подаването на данни за член на СИК на територията на община Момчилград.

 

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали, с Вх. № 91 / 08.05.2019 г. е постъпило предложение от ************** за поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Момчилград. Предложението съдържа и списък с имената на лицата, които коалицията предлага за корекция. Писмото е подписано от упълномощен представител на **************.

 

 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, РИК – Кърджали.

 

 

РЕШИ:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАназначен член на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Момчилград, предложен от *************, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. АНУЛИРА издаденото му удостоверение.

 

 1. НАЗНАЧАВАза член на СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Момчилград предложеното от **************** лице, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. На назначеният член се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ.

 

 1. ОБЯВЯВАактуални СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Момчилград към 08.05.2019 г.

 

 1. ДОПУСКА поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК на територията на община Момчилград от страна на *************** и **************

 

            Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

 

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 08.05.2019 в 20:12 часа

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения