Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 28-ЕП
Кърджали, 08.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване членове на СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Кърджали и замяната им с предложени от Коалиция „Реформаторски блок“, ПП „ГЕРБ“, Коалиция „БСП за България“, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, и допускане на поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК от страна БСП за България“, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО, ПП „ГЕРБ“, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

РЕШЕНИЕ
№ 28-ЕП
Кърджали, 08.05.2019 г.

ОТНОСНО: Освобождаване членове на СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Кърджали и замяната им с предложени от Коалиция „Реформаторски блок“, ПП „ГЕРБ“, Коалиция „БСП за България“, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, и допускане на поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК от страна БСП за България“, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО,  ПП „ГЕРБ“, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

 

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали, с Вх. № 80 / 07.05.2019 г. е постъпило предложение от Коалиция „Реформаторски блок“„  за замяна на вече назначени членове на СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Кърджали. Предложението съдържа и списък с имената на лицата, които коалицията предлага за назначаване. Писмото е подписано от упълномощен представител на Коалиция „Реформаторски блок“.

 

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали, с Вх. № 81 / 07.05.2019 г. е постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“ за замяна на вече назначени членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кърджали. Предложението съдържа и списък с имената на лицата, които партията предлага за назначаване. Писмото е подписано от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“.

 

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали, с Вх. № 82 / 07.05.2019 г. е постъпило предложение от „БСП за България“, за поправка на технически грешки при подаване на данни за членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кърджали. Предложението съдържа и списък с имената на лицата, които коалицията предлага за корекция. Писмото е подписано от упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“.

           

          В общия входящ регистър на РИК – Кърджали, с Вх. № 83 / 07.05.2019 г. и Вх. № 96/08.05.2019 г., са постъпили предложения от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, за замяна и поправка на технически грешки на вече назначени членове на  СИК, в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Кърджали. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които коалицията предлага за корекция. Писмото е подписано от упълномощен представител на  Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и съдържа Списък на несъответстващите имена и данни на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.  

           

 

          В общия входящ регистър на РИК – Кърджали, с Вх. № 89 / 08.05.2019 г. е постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“ за поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кърджали. Предложението съдържа и списък с имената на лицата, които коалицията предлага за корекция. Писмото е подписано от упълномощен представител на ПП “ГЕРБ“.

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, РИК – Кърджали.

 

 

РЕШИ:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАназначени членове на СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Кърджали, предложени от Коалиция „Реформаторски блок“, ПП „ГЕРБ“, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ по списък (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящото решение. АНУЛИРА издадените им удостоверения.

 

 1. НАЗНАЧАВАза членове на СИК в Девети избирателен район – Кърджали, на територията на община Кърджали предложените от Коалиция „Реформаторски блок“, ПП „ГЕРБ“, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ лица по списък (Приложение № 1), представляващ неразделна част от настоящото решение. На назначените членове се издават УДОСТОВЕРЕНИЯ.

 

 1. ОБЯВЯВА актуални СИК в Девети избирателен район - Кърджали на територията на община Кърджали към 08.05.2019 г.

 

 1. ДОПУСКА поправка на технически грешки при подаването на данни за членове на СИК на територията на община Кърджали от страна на Коалиция „БСП за България“ и Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, и ПП „ГЕРБ“.

 

             Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 08.05.2019 в 20:06 часа

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения