Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 27-ЕП
Кърджали, 08.05.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на хартиена бюлетина, както и тиража ѝ за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски

РЕШЕНИЕ 
№ 27-ЕП
Кърджали, 08.05.2019

 

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на хартиена бюлетина, както и тиража ѝ за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети избирателен район - Кърджалийски

 

С писмо наш Вх. № 87/08.05.2019 г., получено по електронната поща, Централна избирателна комисия ни уведомяват за необходимостта от приемане на решение на РИК за одобряване на графичният файл с образец на бюлетината за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за територията на Девети избирателен район – Кърджалийски. След приемане на решението е необходимо това да бъде отразено и в Уеб базираната система на посочения в писмото уеб адрес.

С писмо с наш Вх. № 99/08.05.2019 г., получено по електронната поща, Централна избирателна комисия ни изпращат данни за заявения тираж на бюлетини за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за територията на Девети избирателен район – Кърджалийски. Съгласно приложената справка за Кърджалийски район са предвидени 165 200 /сто шестдесет и пет хиляди и двеста/ броя.

Съгласно Решение № 158-ЕП/12.04.2019 г. на ЦИК, след приемане на решението на РИК за одобряване на образеца на бюлетина, следва върху принтирания образец да бъдат положени подписите и саморъчно изписани трите имена на всички присъстващи на заседанието. Съгласно същото едновременно с предпечатния образец на бюлетината трябва да одобрим и тиража ѝ.

С Решение № 224-ЕП/24.04.2019 г., ЦИК обявява поредността на номерата на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

С Решение № 248-ЕП/03.05.2019 г., ЦИК извършва поправка на техническа грешка в Решение № 224-ЕП/24.04.2019 г.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Решение № 158-ЕП от 12.04.2019 г., Решение № 224-ЕП от 24.04.2019 г. и Решение № 248-ЕП от 03.05.2019 г. на ЦИК.

 

Районна избирателна комисия Кърджали,

РЕШИ:

 

 1. Одобрява графичния файл с образец на хартиена бюлетина за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., в Девети избирателен район – Кърджалийски.

 

 1. Одобрява тираж на бюлетините за гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., в Девети избирателен район - Кърджалийски от 165 200 /сто шестдесет и пет хиляди и двеста/ броя.

 

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 08.05.2019 в 20:05 часа

Календар

Решения

 • № 113-ЕП / 27.05.2019

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 112-ЕП / 27.05.2019

  относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

 • № 111-ЕП / 26.05.2019

  относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения