Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 25-ЕП
Кърджали, 07.05.2019

ОТНОСНО: Формиране на структурата и съдържанието на единната номерация на подвижна избирателна секция в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Кърджали при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Преписката е заведена под наш № 72 от 03.05.2019 г.

Със Заповед № 571/03.05.2019 г. на кмета на община Кърджали е образувана една подвижна избирателна секция при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., с обхват територията на община Кърджали и номер 154.

На основание чл. 8, ал. 8 и чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 9-ЕП / 26.03.2019 г. на ЦИК за определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

        АА е номерът на номерът на изборния район в страната, в случая 09 /Девети/ район - Кърджалийски, включващ общините: Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград, Ардино, Джебел и Черноочене.

        ВВ е номерът на община, включена в Девети район - Кърджалийски, съгласно ЕКАТТЕ, който за община Кърджали е 16 /шестнадесет/, за община Крумовград е 15 /петнадесет/, за община Кирково е 14 /четиринадесет/, за община Момчилград е 21 /двадесет и едно/, за община Ардино е 02 /две/, за община Джебел е 08 /осем/, за община Черноочене е 35 /тридесет и пет/.

      СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна, съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват 00 /нула-нула/

и

     ХХХ е номерът на секцията в съответната община, Районна избирателна комисия - Кърджали

 

Р Е Ш И:

 

Формира и утвърждава единната номерация на подвижна избирателна секция в Девети изборен район Кърджалийски на територията на община Кърджали при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.:

 

№ 09 16 00 154 в Община Кърджали

 

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 07.05.2019 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 113-ЕП / 27.05.2019

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 112-ЕП / 27.05.2019

    относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

  • № 111-ЕП / 26.05.2019

    относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения