Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 23-ЕП
Кърджали, 05.05.2019

ОТНОСНО: Жалба от Орхан Ахмедов Исмаилов – кандидат за член на Европейския парламент от Република България на изборите, насрочени за 26 май 2019 г. от Коалиция „ВОЛЯ – Българските родолюбци“.

В РИК – Кърджали с № 77 от 04.05.2019 г. на общия входящ регистър и с Вх. № 2 на регистъра за жалбите на РИК – Кърджали, е входирана жалба от Орхан Ахмедов Исмаилов – кандидат за член на Европейския парламент от Република България на изборите, насрочени за 26 май 2019 г. от Коалиция „ВОЛЯ – Българските родолюбци“, която е изпратена с копие и до Районна прокуратура Кърджали. В жалбата се излага твърдение за извършени действия от неизвестни лица, представляващи нарушение изборния процес, изразяващи се в скъсване на плакати с неговия лик, номера на коалицията, както и номера за преференциално гласуване. Плакатите били поставени върху билбордове, намиращи се на Автогара „21 век“ – гр. Кърджали. Към жалбата са приложени снимков материал и Договор от 04.04.2019 г. за отдаване под наем на рекламна площ, между „Мега-1“ ЕООД, ЕИК 175324280 като наемодател и ПП „Народна партия свобода и достойнство“, представлявана от Орхан Исмаилов като наемател.

            От определени за това членове на РИК Кърджали е извършена проверка на постъпилата жалба и с Доклад с Вх. № 78/04.05.2019 г. е направено предложение  същата да бъде изпратена по компетентност на Районно управление на МВР – Кърджали.

След извършена проверка РИК Кърджали, счита, че така описано деянието би могло да се счете за нарушение на чл. 183, ал. 5 от ИК, а именно „Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден“, наказуемо по чл. 495, ал. 1 от ИК.

В случая, с оглед изложените в жалбата твърденията и приложените към нея документи, РИК Кърджали счита, че те не могат да бъдат установени по безспорен начин. На следващо място не може да бъде установено лицето или лицата, извършили противоправното деяние.

Поради гореизложеното на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК и т. 4.3 от Раздел I на Решение № 62/04.04.2019 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Кърджали

 

 

 

Р Е Ш И:

Препраща по компетентност на Районно управление на МВР – Кърджали Жалба с № 77 от 04.05.2019 г. на общия входящ регистър и с Вх. № 2 на регистъра за жалбите на РИК – Кърджали, ведно с приложенията към нея.

 

Решението на Районна избирателна комисия може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централна избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок.

Председател: Петър Иванов Захариев

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 05.05.2019 в 17:09 часа

Календар

Решения

  • № 113-ЕП / 27.05.2019

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 112-ЕП / 27.05.2019

    относно: Анулиране на разписка №09022019 за въведен протокол за СИК № 092100025, с фабричен номер 4090437 и повторното му превъвеждане в присъствието на председателя на РИК поради техническа грешка при въвеждане от оператор.

  • № 111-ЕП / 26.05.2019

    относно: Извършване на проверка по Жалба на Асоциациа „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, представлявано от ЕКАТЕРИНА КАМЕНЩИК.

всички решения