ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Димитър Тодоров Кадиев1/19.11.2021г.
Шукри Вели Халид2/19.11.2021г.
Нихат Салиф Мехмедали3/19.11.2021г.
Ремзи Тасим Юсеин4/19.11.2021г.
Минчо Росенов Гигьов5/19.11.2021г.
Бюрхан Халил Ибрахим6/19.11.2021г.
Мирослав Кирилов Иванов7/19.11.2021г.
Андрей Веселинов Иванов8/19.11.2021г.
Захарина Василева Синабова9/19.11.2021г.
Силвия Руменова Иванова10/19.11.2021г.
Рангел Петров Димитров11/19.11.2021г.
Синан Фахри Аптула12/19.11.2021г.
Осман Ахмед Ахмед13/19.11.2021г.
Мехмед Сабахтин Хасан14/19.11.2021г.
Таня Георгиева Кадиева15/19.11.2021г.
Антон Иванов Пирков16/19.11.2021г.
Мохамед Мюмюн Мюмюн17/19.11.2021г.
Мюмюн Мюмюн Реджеб18/19.11.2021г.
Румен Младенов Младенов19/19.11.2021г.
Дамян Стефанов Кьосев20/19.11.2021г.
Хюсеин Осман Садък21/19.11.2021г.
Михаил Стоянов Йорданов22/19.11.2021г.
Кемал Фаик Махмуд23/19.11.2021г.
Асие Мустафа Мурад24/19.11.2021г.
Фариз Кадир Халил25/19.11.2021г.
Дуран Селами Хасан26/19.11.2021г.
Селяхтин Ибрям Ибрям27/19.11.2021г.
Леман Хакъ Али28/19.11.2021г.
Нешад Бехчед Рамадан29/19.11.2021г.
Руфтин Сейдахмед Шевкед30/19.11.2021г.
Сали Бехчед Рамадан31/19.11.2021г-
Неждет Рамадан Али32/19.11.2021г.
Месут Мустафа Хатиб33/19.11.2021г.
Халил Мюмюн Халил34/19.11.2021г.
Ервин Енвер Хасан35/19.11.2021г.
Тунджай Фахри Исмаил36/19.11.2021г.
Боян Митков Максимов37/19.11.2021г.
Валя Венциславова Крумова38/19.11.2021г.
Метин Мехмед Юмер39/19.11.2021г.
Еркан Мустафа Ферад40/19.11.2021г.
Идриз Мустафа Манаф41/19.11.2021г.
Венета Миткова Добрева42/19.11.2021г.
Асен Славчев Тюрдиев43/19.11.2021г.
Христо Алеков Мерлев44/19.11.2021г.
Неделчо Димитров Димитров45/19.11.2021г.
Коста Тенчев Костадинов46/19.11.2021г.
Светлана Христова Янева47/19.11.2021г.
Стефан Асенов Тюрдиев48/19.11.2021г.
Албен Асенов Бориславов49/19.11.2021г.
Ергюн Сабри Расим50/19.11.2021г.
Самет Али Камбер51/19.11.2021г.
Антония Красимирова Костова52/19.11.2021г.
Ангелина Йорданова Костова53/19.11.2021г.
Цветелин Иванов Гавазов54/19.11.2021г.
Йоана Красимирова Ташева55/19.11.2021г.
Радослава Здравкова Петрова56/19.11.2021г.
Събчо Ясенов Кючуков57/19.11.2021г.
Наим Рамис Наим58/19.11.2021г.
Калина Иванова Илиева59/19.11.2021г.
Десислава Даниелова Емилиянова60/19.11.2021г.
Галина Войкова Войнова - Стоева61/19.11.2021г.
Лидия Димитрова Асенова62/19.11.2021г.
Кирил Георгиев Николов63/19.11.2021г.
Селвие Мустафа Ахмед64/19.11.2021г.
Дарина Шенкова Делчева65/19.11.2021г.
Фатме Мустафа Ахмед66/19.11.2021г.
Ерджан Ферад Махмуд67/19.11.2021г.
Милена Руменова Гълъбова68/19.11.2021г.
Камелия Павлова Василева69/19.11.2021г.
Пламена Юлиянова Станчева70/19.11.2021г.
Боряна Атанасова Стоева71/19.11.2021г.
Иван Димитров Чанков72/19.11.2021г.
Димитър Красимиров Стоянов73/19.11.2021г.
Красимир Асенов Хаджиев74/19.11.2021г.
Антоанета Янкова Пилева75/19.11.2021г.
Владимир Драганов Персенски76/19.11.2021г.
Филип Насков Узунов77/19.11.2021г.
Снежана Събева Узунова78/19.11.2021г.
Юлиян Стоянов Банков79/19.11.2021г.
Неждет Хасанов Моллов80/19.11.2021г.
Фиданка Стефанова Кисьова81/19.11.2021г.
Веселин Янков Чаушев82/19.11.2021г.
Красимир Раданов Кичуков83/19.11.2021г.
Десислава Валентинова Богданова84/19.11.2021г.
Младен Насков Узунов85/19.11.2021г.
Стефан Митков Радионов86/19.11.2021г.

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения