НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
АНКА МЛАДЕНОВА МОЛЛОВА1/13.11.2021 г.
СПАС ЦВЕТАНОВ ГЕРГИНСКИ2/13.11.2021 г.
АЛЕКО ХУБЕНОВ МОЛЛОВ3/13.11.2021 г.
ХАСАН ХАЛИЛОВ ХАМЗОВ4/13.11.2021 г.
АСЕН МИТКОВ МОЛЛОВ5/13.11.2021 г.
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ КОСТОВ6/13.11.2021 г.
МЛАДЕН АСЕНОВ КАРАМФИЛОВ7/13.11.2021 г.
ХРИСТО МИТКОВ МОЛЛОВ8/13.11.2021 г.
КЕМАЛ МАХМУД МУРАД9/13.11.2021 г.
ФИКРЕТ БАХРИ САЛИ10/13.11.2021 г.
ХАБИБЕ РЕДЖЕБ ЕМИН11/13.11.2021 г.
НЕВРИЕ МЮМЮН МУРАД12/13.11.2021 г.
СЕРГЕЙ АСЕНОВ СОЛАКОВ13/13.11.2021 г.
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ЙОСИФОВ14/13.11.2021 г.
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ПАВЛОВА15/13.11.2021 г.
ИВАН ДИМЧЕВ ТОДОРОВ16/13.11.2021 г.
ПОЛЯ СТАЙКОВА ДЯЛКОВА17/13.11.2021 г.
ВЕСЕЛИН СЛАВЧЕВ КОСТАДИНОВ18/13.11.2021 г.
АЙШЕ СЮЛЕЙМАН ЕМИН19/13.11.2021 г.
ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАН ИСА20/13.11.2021 г.
РАДКО ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ21/13.11.2021 г.
ГАЛИНА АСЕНОВА ТРЕНЕВА22/13.11.2021 г.
ТАНЯ ИВАНОВА ПЕНЕВА23/13.11.2021 г.
ЗДРАВКА ТОДОРОВА ДОБРИНСКА-ПЕТРОВА24/13.11.2021 г.
АЙХАН МЕХМЕДОВ ХАДЖИМЕХМЕДОВ26/13.11.2021 г.
МЕХМЕД ДУРМУШ МЕХМЕД27/13.11.2021 г.
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДЕЛЕВ29/13.11.2021 г.
РАМАДАН ХАБИЛ РИЗА30/13.11.2021 г.
КРИСТИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА РУШАНОВА31/13.11.2021 г.
МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА32/13.11.2021 г.
МАЯ ЖЕЛЯЗКОВА РУСИНОВА33/13.11.2021 г.
МИЛЕНА ВЕЛКОВА ДИМИТРОВА34/13.11.2021 г.

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения