ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Димитър Тодоров Кадиев1/11.11.2021г.
Шукри Вели Халит2/11.11.2021г.
Нихат Салиф Мехмедали3/11.11.2021г.
Ремзи Тасим Юсеин4/11.11.2021г.
Минчо Росенов Гигьов5/11.11.2021г.
БЮРХАН ХАЛИМ ИБРАХИМ6/11.11.2021г.
Мирослав Кирилов Иванов7/11.11.2021г.
Андрей Веселинов Иванов8/11.11.2021г.
Захарина Василева Синабова9/11.11.2021г.
Силвия Руменова Иванова10/11.11.2021г.
Рангел Петров Димитров11/11.11.2021г.
Синан Фахри Аптула12/11.11.2021г.
Осман Ахмед Ахмед13/11.11.2021г.
Мехмед Сабахтин Хасан14/11.11.2021г.
Таня Георгиева Кадиева15/11.11.2021г.
Антон Иванов Пирков16/11.11.2021г.
МУХАММЕД МЮМЮН МЮМЮН17/11.11.2021г.
Мюмюн Мюмюн Реджеб18/11.11.2021г.
Владимир Драганов Персенски19/11.11.2021г.
Филип Насков Узунов20/11.11.2021г.
Снежана Събева Узунова21/11.11.2021г.
Юлиян Стоянов Банков22/11.11.2021г.
Неждет Хасанов Моллов23/11.11.2021г.
Фиданка Стефанова Кисьова24/11.11.2021г.
Веселин Янков Чаушев25/11.11.2021г.
Красимир Раданов Кичуков26/11.11.2021г.
Фахри Мехмед Кафали27/11.11.2021г.
Десислава Валентинова Богданова28/11.11.2021г.
Филип Славчев Харлов29/11.11.2021г.
Милена Руменова Узунова30/11.11.2021г.
Веселин Раданов Семерджиев31/11.11.2021г-
Младен Насков Узунов32/11.11.2021г.
Хазел Рамадан Хашим33/11.11.2021г.
Кемал Фаик Махмуд34/11.11.2021г.
Асие Мустафа Мурад35/11.11.2021г.
Фариз Кадир Халил36/11.11.2021г.
ДУРАН СЕЛЯМИ ХАСАН37/11.11.2021г.
Селяхтин Ибрям Ибрям38/11.11.2021г.
Леман Хакъ Али39/11.11.2021г.
Нешад Бехчед Рамадан40/11.11.2021г.
Руфтин Сейдахмед Шевкед41/11.11.2021г.
Сали Бехчед Рамадан42/11.11.2021г.
Неждет Рамадан Али43/11.11.2021г.
Румен Младенов Младенов44/11.11.2021г.
Любомир Кирилов Моллов45/11.11.2021г.
Дамян Стефанов Кьосев46/11.11.2021г.
Лилия Христова Арабаджиева-Сивова47/11.11.2021г.
Михаил Стоянов Йорданов48/11.11.2021г.
Есат Сюлейман Садък49/11.11.2021г.
Митко Александров Хатибов50/11.11.2021г.
Аделина Валентинова Терзиева51/11.11.2021г.
Пламен Янков Башев 52/11.11.2021г.
Любомир Младенов Кунджев 53/11.11.2021г.
Хасан Якуб Хасан54/11.11.2021г.
Хюсеин Осман Садък55/11.11.2021г.
Иво Рафаилов Чакъров56/11.11.2021г.
Веселин Асенов Стоянов57/11.11.2021г.
РОСИЦА ХРИСТОВА МЮЗЮРСКА58/11.11.2021г.
Вельо Венелинов Дочев59/11.11.2021г.
ЯВОР МИЛЧЕВ МУСАРЛИЕВ60/11.11.2021г.
Стефан Митков Радионов61/11.11.2021г.
Бисер Сашев Тодоров62/11.11.2021г.
АНТОНИЯ КРАСИМИРОВА ЗАХАРИЕВА63/11.11.2021г.
Ангелина Йорданова Костова64/11.11.2021г.
Цветелин Иванов Гавазов65/11.11.2021г.
Йоана Красимирова Ташева66/11.11.2021г.
Радослава Здравкова Петрова67/11.11.2021г.
Събчо Ясенов Кючуков68/11.11.2021г.
Наим Рамис Наим69/11.11.2021г.
Калина Иванова Илиева70/11.11.2021г.
Десислава Даниелова Емилиянова71/11.11.2021г.
Галина Войкова Войнова - Стоева72/11.11.2021г.
Лидия Димитрова Асенова73/11.11.2021г.
Кирил Георгиев Николов74/11.11.2021г.
Селвие Мустафа Ахмед75/11.11.2021г.
Дарина Шенкова Делчева76/11.11.2021г.
Фатме Мустафа Ахмед77/11.11.2021г.
Ерджан Ферад Махмуд78/11.11.2021г.
Милена Руменова Гълъбова79/11.11.2021г.
Камелия Павлова Василева80/11.11.2021г.
Пламена Юлиянова Станчева81/11.11.2021г.
Ервин Енвер Хасан82/11.11.2021г.
Тунджай Фахри Исмаил83/11.11.2021г.
Боян Митков Максимов84/11.11.2021г.
Валя Венциславова Крумова85/11.11.2021г.
Метин Мехмед Юмер86/11.11.2021г.
Еркан Мустафа Ферад37/11.11.2021г.
Идриз Мустафа Манаф88/11.11.2021г.
Венета Миткова Добрева89/11.11.2021г.
Асен Славчев Тюрдиев90/11.11.2021г.
Христо Алеков Мерлев91/11.11.2021г.
Неделчо Димитров Димитров92/11.11.2021г.
Коста Тенчев Костадинов93/11.11.2021г.
Светлана Христова Янева94/11.11.2021г.
Стефан Асенов Тюрдиев95/11.11.2021г.
Албен Асенов Бориславов96/11.11.2021г.
Ергюн Сабри Расим97/11.11.2021г.
Самет Али Камбер98/11.11.2021г.
Боряна Атанасова Стоева99/11.11.2021г.
Иван Димитров Чанков100/11.11.2021г.
Димитър Красимиров Стоянов101/11.11.2021г.
Месут Мустафа Хатиб102/11.11.2021г.
Халил Мюмюн Халил103/11.11.2021г.
Красимир Асенов Хаджиев104/11.11.2021г.
Антоанета Янкова Пилева105/11.11.2021г.

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения