БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Живко Иванов Стойков№1/11.11.2021
Митко Тодоров Янев№3/11.11.2021
Недка Иванова Атанасова№4/11.11.2021
Петър Димитров Петров№5/11.11.2021
Костадин Тодоров Костов№6/11.11.2021
Радослав Асенов Узунов№7/11.11.2021
Бойка Ангелова Костова№8/11.11.2021
Анка Симова Бояджиева№9/11.11.2021
Анета Филипова Антонова№10/11.11.2021
Марина Минчева Харитева№11/11.11.2021
Мария Филипова Делчева№12/11.11.2021
Христо Марков Марков№13/11.11.2021
Асен Ангелов Гуджев№14/11.11.2021
Стоян Асенов Мусинов№15/11.11.2021
Александър Маринов Дибеков№16/11.11.2021
НЕДЯЛКА МИТРЕВА АЛЕКСАНДРОВА№17/11.11.2021
Мария Георгиева Недялкова№18/11.11.2021
СТОЯН СТОЯНОВ ДУРАЛИЕВ№19/11.11.2021
ХАЛИЛ ЗЕКЕРИЕ МАХМУД№20/11.11.2021
Биляна Сашева Мусинова№21/11.11.2021
Гергана Стоянова Иванова№22/11.11.2021
Димитрина Колева Христозова№23/11.11.2021
Милка Бечева Стаматова№24/11.11.2021
Ерджан Хасан Муса№25/11.11.2021
Никола Йорданов Каймакчиев№26/11.11.2021
КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА№27/11.11.2021
ПЕТРАНКА МЕТАКСОВА КУЛИЧЕВА№28/11.11.2021
Йорданка Маринова Мамирева№30/11.11.2021
Тянка Кръстева Вълкова№31/11.11.2021
Венета Асенова Авренчева№32/11.11.2021
ПАВЛИНА ПАВЛОВА ВЪЛЧЕВА№33/11.11.2021
Десислава Альошева Митева№34/11.11.2021
НЕВЕНА СЛАВИЛОВА МУТЕВА№35/11.11.2021
Вълка Димитрова Костова№36/11.11.2021
Денка Добрева Кючукова№37/11.11.2021
Савка Здравкова Самуилова№38/11.11.2021
Невенка Колева Димова№39/11.11.2021
Кольо Иванов Стаматов№40/11.11.2021
Росица Славчева Дибекова№41/11.11.2021
Христо Петров Христозов№42/11.11.2021
Айше Кязим Тасим№43/11.11.2021
ШЮКРЮ АЛИОСМАН МЕХМЕД№44/11.11.2021
Калин Йорданов Стоянов№45/11.11.2021
Даринка Маринова Грудева№46/11.11.2021
Митана Илиева Кръстева№47/11.11.2021
МАРИАН ИЛИЕВ ДИЧКОВ№48/11.11.2021
ЕЛЕНА КИРИЛОВА ТОПАЛОВА-СТЕФАНОВА№49/11.11.2021
Донка Господинова Кондикова№50/11.11.2021
Петя Недялкова Кръстева№51/11.11.2021
Илия Георгиев Бодуров№52/11.11.2021
Бисер Трендафилов Къров№53/11.11.2021
АНГЕЛИНА МИЛЕВА ТЕРЗИЕВА№54/11.11.2021
Светла Асенова Асенова№56/11.11.2021
Иван Стефанов Стефанов№57/11.11.2021
Златка Илиева Трингова№58/11.11.2021
МАРИАНА ОГНЯНОВА ДАЙОВА№59/11.11.2021
Евгения Стефанова Недева№60/11.11.2021
Добринка Спасова Вранчева№61/11.11.2021
ВЕСЕЛИН НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ№62/11.11.2021
Мария Господинова Кръстева№65/11.11.2021
Сашка Антонова Тръпкова№67/11.11.2021
Борис Георгиев Тончев№68/11.11.2021
Мария Стефанова Димова№69/11.11.2021
Иван Димитров Георгиев№70/11.11.2021
Веселина Борисова Колева№71/11.11.2021
Пенка Александрова Караджова№72/11.11.2021
Мария Ташева Иванова№73/11.11.2021
Бончо Николаев Петков№74/11.11.2021
Красимира Любенова Баковска№76/11.11.2021
Иванка Борисова Димова№77/11.11.2021
Георги Димитров Бодуров№78/11.11.2021
Калинка Илчева Нейчева№79/11.11.2021
Иван Трендафилов Къров№80/11.11.2021
Детелина Йосифова Калинова№81/11.11.2021
Асен Христов Митев№82/11.11.2021
Костадин Георгиев Драганов№83/11.11.2021
Светла Тодорова Кърова№84/11.11.2021
Надка Маринова Арабаджиева№85/11.11.2021
Адем Джевджет Реджеб№86/11.11.2021
Галина Тодорова Петрова№87/11.11.2021
Метин Неджиб Али№88/11.11.2021
НАЗИЛЕ БЕХЧЕТ БОЯДЖЪ№89/11.11.2021
МАРГАРИТА МАРИНОВА КАРАИЛИЕВА№90/11.11.2021
Елена Стоева Иванова№92/11.11.2021
Минка Петрова Лазарова№93/11.11.2021
Гюлбеяз Осман Али№95/11.11.2021
КИПРА КОЛЕВА РАШКОВА№96/11.11.2021
Ангел Вълков Грудев№97/11.11.2021
МАРИЯ ЯНЕВА ПУРНАРОВА№98/11.11.2021
ДЕЛЧО МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ№99/11.11.2021
Бистра Жекова Минчева№101/11.11.2021
ШАБАН ДАУДОВ АДИЛОВ№102/11.11.2021
София Шонева Богданова№103/11.11.2021
Николай Юлиянов Методиев№104/11.11.2021
Бисерка Събева Пашова№105/11.11.2021
Донка Пелова Ганчева№106/11.11.2021
Йорданка костадинова Аянова№107/11.11.2021
Надежда Ангелова Маринова№108/11.11.2021
Росица Бисерова Шехова№109/11.11.2021
Емилия Николаева соколова№110/11.11.2021
МУСА МЕХМЕДАЛИ МУСТАФА№111/11.11.2021
Симона Иванова Николова№112/11.11.2021
СИМОНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА№113/11.11.2021
МИНЧО АСЕНОВ КОЙНАРЧЕВ№114/11.11.2021
Николина Петрова Пенчева№115/11.11.2021
Елин Светославов Атанасов№116/11.11.2021
Даниела Сашева Башева№117/11.11.2021
Емил Андреев Шахалиев№118/11.11.2021
Емил Севдалинов Шахалиев№119/11.11.2021
Стефан Трендафилов Данаилов№120/11.11.2021
Десислава Людмилова Башева№121/11.11.2021
Искрен Стоянов Манолов№122/11.11.2021
Димитър Петров Манчев№123/11.11.2021
Марин Янков Маджаров№124/11.11.2021
Роза Асенова Русинова№125/11.11.2021
Бойко Митков Владимиров№126/11.11.2021
Илияна Александрова Мутева№127/11.11.2021
Валентина Асенова Каменова№128/11.11.2021
Стефан Севдалинов Башев№129/11.11.2021
Юмер Халимов Кочмаров№130/11.11.2021
Алдин Юлиянов Кочмаров№131/11.11.2021
Севдалина Златева Манолова№132/11.11.2021
Севдалин Алдинов Шахалиев№133/11.11.2021
Юри Андреев Башев№134/11.11.2021
Карамфил Трендафилов Заимов№135/11.11.2021
Фанка Асенова Бандалова№136/11.11.2021
Владимир Стоянов Манолов№137/11.11.2021
Храбра Величкова Башева№138/11.11.2021
Емилия Емилова Иванова№139/11.11.2021
Теменужка Милчева Местанева№140/11.11.2021
АНДРЕЙ ЯНКОВ ХАШЪМОВ№141/11.11.2021
Емилия Емилова Шахалиева№142/11.11.2021
Блага Петкова Капсъзова№143/11.11.2021
Христо Юриев Бандалов№144/11.11.2021
Десислава Севдалинова Русинова№145/11.11.2021
Ясен Милев Димитров№146/11.11.2021
Стефан Красимиров Кехайов№147/11.11.2021
Румен Дружемиров Гюдюлев№148/11.11.2021
Бойка Ангелова Славчева№149/11.11.2021
Георги Илиев Солаков№150/11.11.2021
Димитър Петков Бакалов№151/11.11.2021
Петър Милков Багдасаров№154/11.11.2021
Радка Маринова Славчева№155/11.11.2021
Милен Арсениев Филипов№156/11.11.2021
Илияна Руменова Филипова№157/11.11.2021
Ангел Николов Ангелов№158/11.11.2021
Галина Нейкова Стефанова№159/11.11.2021
Гроздан Иванов Грозев№160/11.11.2021
Маргарита Асенова Демирева№161/11.11.2021
Месут Рафет Али№162/11.11.2021
Милка Райчева Белева№163/11.11.2021
Кера Лазарова Палахутева№164/11.11.2021
Кера Павлова Иванова№166/11.11.2021
Атанас Стайков Марков№168/11.11.2021
Милко Димитров Палахутев№169/11.11.2021
СНЕЖАНА ХРИСТОВА СИРАКОВА№170/11.11.2021
Киро Делчев Недялков№171/11.11.2021
Димитрийка Янкова Пилева№173/11.11.2021
Радостина Динева Кръстева№174/11.11.2021
Тончо Митев Иванов№175/11.11.2021
СНЕЖАНА КРУМОВА ДАНЕВА№176/11.11.2021
ЗИНАИДА АКИМОВНА ДУТЛИЕВА№177/11.11.2021
Никола Атанасов Николов№178/11.11.2021
МАРИНКА ТЕНЕВА ДЕЛЧЕВА-ЛАМБРЕВА№179/11.11.2021
КУЛКА СЛАВЧОВА ХАДЖИЙСКА№180/11.11.2021
Антоанета Асенова Филипова№181/11.11.2021
Желка Славилова Латунова№183/11.11.2021
ВЕНЦЕСЛАВА ДИМИТРОВА ПАРНАРОВА№184/11.11.2021
ТОДОР КИРЕВ КАСАБОВ№185/11.11.2021
ЯНА АНГЕЛОВА ЛАПЛЕВА№186/11.11.2021
Янка Русева Дякова№187/11.11.2021
Росица Начева Сотирова№188/11.11.2021
Ана Димитрова Атанасова№189/11.11.2021
Георги Димитров Радев№190/11.11.2021
Иван Стоянов Палазов№191/11.11.2021
Анастасия Иванова Костова№192/11.11.2021
Милена Юриева Бояджиева№193/11.11.2021
Янко Делчев Гуглев№194/11.11.2021
Атанаска Тодорова Ламбрева№195/11.11.2021
Върбина Йорданова Милчева№196/11.11.2021
МЕВАРЕТ АЛИ МУСТАФА№199/11.11.2021
Марий Йорданов Миланов№200/11.11.2021
КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ№201/11.11.2021
Петър Делчев Делчев№202/11.11.2021
ДИЯНА АНГЕЛОВА МОМЧИЛОВА№203/11.11.2021
Бистра Методиева Узунова№204/11.11.2021
Гюлает Шаиб Мурад№205/11.11.2021
Никола Паскалев Капков№206/11.11.2021
Лушка Пенчева Мандова№207/11.11.2021
Съботин Асенов Мутков№208/11.11.2021
Андрей Стоянов Алгачев№209/11.11.2021
ИВАН НИКОЛОВ КАРАИВАНОВ№210/11.11.2021
Недялка Динкова Солакова№211/11.11.2021
Асен Георгиев Аргатов№212/11.11.2021
Фикрет Иляз Иляз№213/11.11.2021
Гергана Дафинова Симитчиева№214/11.11.2021
Белкъз Наим Алим№215/11.11.2021
ФАХРИ БАЙРАМ ИСМАИЛ№216/11.11.2021
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ТАХЧИЕВА№217/11.11.2021
Борис Асенов Кузбов№218/11.11.2021
Селвер Сами Сюлейман№219/11.11.2021
Сийка Трендафилова Аргатова№220/11.11.2021
Митко Славчев Кисьов№221/11.11.2021
Малинка Миткова Кисьова№222/11.11.2021
ЙОМЕР СЕЗГИН ЮСЕИН№223/11.11.2021
Надя Асенова Христова№224/11.11.2021
Стилиян Анастасов Стилиянов№227/11.11.2021
Дора Димитрова Петрова№228/11.11.2021
Иванка Ангелова Василева№229/11.11.2021
Татяна Тенева Понева№230/11.11.2021
Орхан Юзджан Мустафа№231/11.11.2021
Мелекшен Тюркер Салим№232/11.11.2021
Елисавета Асенова Димитрова№233/11.11.2021
МАРИЯ НИКОЛОВА КИРОВА№234/11.11.2021
Райме Забетин Емин№235/11.11.2021
Виктория Любомирова Арсова№236/11.11.2021
Атанас Златков Семерджиев№237/11.11.2021
Александър Боянов Бъчваров№238/11.11.2021
Николай Ивайлов Желев№239/11.11.2021
Исмет Аптурахман Апти№240/11.11.2021
Мерлин Айнур Абдурахман№241/11.11.2021
НУРИДИН БЕХРУЛ БЕЙТУЛА№242/11.11.2021
Ганиме Апти Бейтула№243/11.11.2021
Здравко Николов Чаков№244/11.11.2021
МЮМЮН ХАСАН ХАСАН№245/11.11.2021
Али Байрам Емин№246/11.11.2021
Айгюл Реджеб Апти№247/11.11.2021
Ариф Мурад Асан№248/11.11.2021
Мустафа Мурад Асан№249/11.11.2021
Мехмед Хикмет Бекир№250/11.11.2021
Съби Велинов Бозов№252/13.11.2021
Мюмюн Мехмед Гюлден№253/13.11.2021
Райчо Атанасов Пашов№254/13.11.2021
Здравко Ангелов Пашов№255/13.11.2021
АХМЕД ШЕФКЕТОВ ХАДЖИЕВ№256/13.11.2021
Димитрина Петрова Александрова№257/13.11.2021
ГЮЛБЕЯЗ РЕМЗИЕВА МЮМЮНОВА№258/13.11.2021
Димитър Николов Антонов№251/13.11.2021

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения