Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

ИК за Румен Радев и Илияна Йотова

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Огнян Трифонов Александров2-1-ПВР/11.11.2021
Мариана Гинева Тодорова2-2-ПВР/11.11.2021
Стоян Георгиев Кирев2-3-ПВР/11.11.2021
Борислав Иванов Костадинов2-4-ПВР/11.11.2021
Михаил Митков Топалов2-5-ПВР/11.11.2021
Ива Василева Топалова2-6-ПВР/11.11.2021
Ирина Пенчева Календжиева2-7-ПВР/11.11.2021
Георги Василев Милев2-8-ПВР/11.11.2021
Станислав Руменов Станилов2-9-ПВР/11.11.2021
Мюмюн Мюмюн Мехмед2-10-ПВР/11.11.2021
Ахмед Ахмед Хайрула2-11-ПВР/11.11.2021
Ариф Халил Дурмуш2-12-ПВР/11.11.2021
Иван Николов Узунов2-13-ПВР/11.11.2021
Ирина Димитрова Делчева2-14-ПВР/11.11.2021
Недялка Иванова Николова2-15-ПВР/11.11.2021
Венцислава Иванова Попилиева2-16-ПВР/11.11.2021
Владимир Димитров Николов2-17-ПВР/11.11.2021
Тони Даниелова Точева2-18-ПВР/11.11.2021
Александра Стелева Иванова2-19-ПВР/11.11.2021
Ива Петкова Петкова2-20-ПВР/11.11.2021
Ивелина Зоркова Руменова2-21-ПВР/11.11.2021
Ели Павлова Иванова2-22-ПВР/11.11.2021
Станимира Миткова Митрева2-23-ПВР/11.11.2021
Коста Димов Янев2-24-ПВР/11.11.2021
Татяна Андреева Топова2-25-ПВР/11.11.2021
Яню Димов Янев2-26-ПВР/11.11.2021
Ирина Петкова Янева2-27-ПВР/11.11.2021
Дарина Димитрова Васева2-28-ПВР/11.11.2021
Станислав Георгиев Нушнаров2-29-ПВР/11.11.2021
Тодор Делчев Иванов2-30-ПВР/11.11.2021
Цветелина Димитрова Янкулова2-31-ПВР/11.11.2021
Ангел Костадинов Табаков2-32-ПВР/11.11.2021
Весела Петрова Балева-Табакова2-33-ПВР/11.11.2021
Таня Здравкова Запрянова2-34-ПВР/11.11.2021
Ангел Красимиров Кирев2-35-ПВР/11.11.2021
Светлозар Димитров Стоев2-36-ПВР/11.11.2021
Мария Димитрова Стоева2-37-ПВР/11.11.2021
Димитър Стоев Димитров2-38-ПВР/11.11.2021
Нели Ангелова Димитрова2-39-ПВР/11.11.2021
Кирил Делчев Иванов2-40-ПВР/11.11.2021
Георги Юриев Захариев2-41-ПВР/11.11.2021
Ерен Ерол Реджеб2-42-ПВР/11.11.2021
Йоан Владимиров Караджов2-43-ПВР/11.11.2021
Христо Милков Ковачев2-44-ПВР/11.11.2021
Динко Росенов Невянов2-45-ПВР/11.11.2021
Митко Илиев Караджов2-46-ПВР/11.11.2021
Милко Георгиев Татаров2-47-ПВР/11.11.2021
Росен Асенов Чакъров2-48-ПВР/11.11.2021
Веселин Валентинов Манев2-49-ПВР/11.11.2021
Борис Иванов Менов2-50-ПВР/11.11.2021
Петър Атанасов Коленцов2-51-ПВР/11.11.2021
Руслан Юриев Юлиянов2-52-ПВР/11.11.2021
Валентин Руменов Манев2-53-ПВР/11.11.2021
Трендафил Ясенов Асенов2-54-ПВР/11.11.2021
Наско Здравков Башев2-55-ПВР/11.11.2021
Орлин Младенов Солучков2-56-ПВР/11.11.2021
Красимира Николова Боева2-57-ПВР/11.11.2021
Ясен Юриев Москов2-58-ПВР/11.11.2021
Стоян Стоянов Зотев2-59-ПВР/11.11.2021
Венелин Николов Петров2-60-ПВР/11.11.2021
Миче Станимирова Йорданова2-61-ПВР/11.11.2021
Кирил Асенов Чакъров2-62-ПВР/11.11.2021
Иван Красимиров Литов2-63-ПВР/11.11.2021
Васил Деянов Диков2-64-ПВР/11.11.2021
Асен Методиев Байрактаров2-65-ПВР/11.11.2021
Райчо Йосифов Райчев2-66-ПВР/11.11.2021
Веска Христова Гюдюлева2-67-ПВР/11.11.2021
Зорка Младенова Гюдюлева2-68-ПВР/11.11.2021
Росица Младенова Мандражиева2-69-ПВР/11.11.2021
Мехмедали Мюмюн Гюлюстан2-70-ПВР/11.11.2021
Наталия Росенова Сендова2-71-ПВР/11.11.2021
Карделен Фахри Идриз2-72-ПВР/11.11.2021
Донка Миткова Манолова2-73-ПВР/11.11.2021
Садифе Хасан Али2-74-ПВР/11.11.2021
Еленко Георгиев Марков2-75-ПВР/11.11.2021
Алис Цветкова Гълъбова2-76-ПВР/11.11.2021
Ерджан Хасан Хатиб2-77-ПВР/11.11.2021
Алексей Петкович Дутлиев2-78-ПВР/11.11.2021
Красимир Иванов Краев2-79-ПВР/11.11.2021
Тодор Христов Павлов2-80-ПВР/11.11.2021
Георги Димитров Попов2-81-ПВР/11.11.2021
Огнян Колев Кинев2-82-ПВР/11.11.2021
Елена Тодорова Кинева2-83-ПВР/11.11.2021
Румен Борисов Гълъбов2-84-ПВР/11.11.2021
Анелия Атанасова Гълъбова2-85-ПВР/11.11.2021
Цвятко Руменов Гълъбов2-86-ПВР/11.11.2021
Руска Благоева Юнакова2-87-ПВР/11.11.2021
Нежля Нуртен Миман2-88-ПВР/11.11.2021
Севдие Ахмед Миман2-89-ПВР/11.11.2021
Илхан Метин Миман2-90-ПВР/11.11.2021
Георги Пейков Панайотов2-91-ПВР/11.11.2021
Христо Ангелов Бойназлиев2-92-ПВР/11.11.2021
Георги Добрев Добрев2-93-ПВР/11.11.2021
Венцислава Тодорова Бъчварова2-94-ПВР/11.11.2021
Тодор Николаев Георгиев2-95-ПВР/11.11.2021
Емил Асенов Сираков2-96-ПВР/11.11.2021
Благой Христов Юнаков2-97-ПВР/11.11.2021
Румен Трифонов Попов2-98-ПВР/11.11.2021
Денислав Емилов Сираков2-99-ПВР/11.11.2021
Димчо Стойчев Тенчев2-100-ПВР/11.11.2021
Петя Георгиева Тенчева2-101-ПВР/11.11.2021
Антон Христов Бойназлиев2-102-ПВР/11.11.2021
Петър Димитров Петров2-103-ПВР/11.11.2021
Тянка Христова Петрова2-104-ПВР/11.11.2021
Татяна Георгиева Яначкова2-105-ПВР/11.11.2021
Петрана Делчева Иванова2-106-ПВР/11.11.2021
Димитър Тодоров Иванов2-107-ПВР/11.11.2021
Светломира Радославова Бодурова2-108-ПВР/11.11.2021
Марин Атанасов Бодуров2-109-ПВР/11.11.2021
Светла Асенова Бодурова2-110-ПВР/11.11.2021
Емилия Бисерова Синапова2-111-ПВР/11.11.2021
Бонка Иванова Тончева2-112-ПВР/11.11.2021
Борислав Милев Тончев2-113-ПВР/11.11.2021
Катя Вълчева Николова2-114-ПВР/11.11.2021
Панчо Костадинов Цветков2-115-ПВР/11.11.2021
Илияна Кръстева Типова2-116-ПВР/11.11.2021
Марин Иванов Ангелов2-117-ПВР/11.11.2021
Грозданка Стоянова Димитрова2-118-ПВР/11.11.2021
Мария Митева Алексиева2-119-ПВР/11.11.2021
Трифон Ташев Трифонов2-120-ПВР/11.11.2021
Яни Стоянов Грудев2-121-ПВР/11.11.2021
Иванка Костова Иванова2-122-ПВР/11.11.2021
Вълчо Митков Есков2-123-ПВР/11.11.2021
Матей Ангелов Матеев2-124-ПВР/11.11.2021
Ангел Матеев Матеев2-125-ПВР/11.11.2021
Еленка Николова Матеева2-126-ПВР/11.11.2021
Ивана Драгомирова Гуглева2-127-ПВР/11.11.2021
Оля Иванова Гуглева2-128-ПВР/11.11.2021
Драгомир Тодоров Гуглев2-129-ПВР/11.11.2021
Десислава Димитрова Бурова2-130-ПВР/11.11.2021
Димитър Илиев Димитров2-131-ПВР/11.11.2021
Антония Димитрова Бурова2-132-ПВР/11.11.2021
Пенка Илиева Димитрова2-133-ПВР/11.11.2021
Иван Христов Стоянов2-134-ПВР/11.11.2021
Тодорка Колева Стайкова2-135-ПВР/11.11.2021
Делян Янков Андонов2-136-ПВР/11.11.2021
Недялка Николова Гогова2-137-ПВР/11.11.2021
Теодора Драгомирова Гуглева2-138-ПВР/11.11.2021
Станка Янева Георгиева2-139-ПВР/11.11.2021
Петър Николаев Русинов2-140-ПВР/11.11.2021
Марияна Христова Василева2-141-ПВР/11.11.2021
Теодора Кирчева Чепишева2-142-ПВР/11.11.2021
Илина Стойчева Георгиева2-143-ПВР/11.11.2021
Димитрина Христова Комсалова2-144-ПВР/11.11.2021
Калин Петров Комсалов2-145-ПВР/11.11.2021
Мария Петкова Георгиева2-146-ПВР/11.11.2021
Адрияна Стоянова Вълчева2-147-ПВР/11.11.2021
Васил Мирчев Вълчев2-148-ПВР/11.11.2021
Яна Илиева Ковачева2-149-ПВР/11.11.2021
Росен Антонов Ковачев2-150-ПВР/11.11.2021
Русанка Стоева Ковачева2-151-ПВР/11.11.2021
Николай Тодоров Славов2-152-ПВР/11.11.2021
Найме Фаик Якубова2-153-ПВР/11.11.2021
Месут Метин Мюмюн2-154-ПВР/11.11.2021
Петрана Делчева Якалиева2-155-ПВР/11.11.2021
Радка Делчева Якалиева2-156-ПВР/11.11.2021
Стефан Митков Колев2-157-ПВР/11.11.2021
Емилия Росенова Стефанова2-158-ПВР/11.11.2021
Фатме Апти Мюмюн2-159-ПВР/11.11.2021
Хайрула Селятин Хайрула2-160-ПВР/11.11.2021
Илмие Апти Мюмюн2-161-ПВР/11.11.2021
Айгюн Митхат Салим2-162-ПВР/11.11.2021
Окан Джевджет Мехмедали2-163-ПВР/11.11.2021
Айбениз Наид Мюмюн2-164-ПВР/11.11.2021
Метин Апти Мюмюн2-165-ПВР/11.11.2021
Стела Петрова Петрова2-166-ПВР/11.11.2021
Делчо Петров Петров2-167-ПВР/11.11.2021
Таня Колева Делчева2-168-ПВР/11.11.2021
Васил Георгиев Величков2-169-ПВР/11.11.2021
Сунай Джевжетов Алиев2-170-ПВР/11.11.2021
Месру Апти Мюмюн2-171-ПВР/11.11.2021
Антон Веселинов Александров2-172-ПВР/11.11.2021
Ралица Ивова Чехларова2-173-ПВР/11.11.2021
Веселин Георгиев Александров2-174-ПВР/11.11.2021
Александър Веселинов Александров2-175-ПВР/11.11.2021
Моника Тодорова Александрова2-176-ПВР/11.11.2021
Христо Здравков Стойков2-177-ПВР/11.11.2021
Гюлджан Бюрхан Саим2-178-ПВР/11.11.2021
Илияна Николаева Желева2-179-ПВР/11.11.2021
Васил Владков Любенов2-180-ПВР/11.11.2021
Ангел Атанасов Ангелов2-181-ПВР/11.11.2021
Виолета Николаева Желева2-182-ПВР/11.11.2021
Евгени Ангелов Даматов2-183-ПВР/11.11.2021
Здравко Асенов Орешков2-184-ПВР/11.11.2021
Антон Динков Милушев2-185-ПВР/11.11.2021
Теодор Стойчев Стойков2-186-ПВР/11.11.2021
Николай Димитров Иванов2-187-ПВР/11.11.2021
Христо Дамянов Върбанов2-188-ПВР/11.11.2021
Ясен Бисеров Узунов2-189-ПВР/11.11.2021
Цветан Маринов Богоев2-190-ПВР/11.11.2021
Ставри Ангелов Кирев2-191-ПВР/11.11.2021
Ерен Ахмед Фахри2-192-ПВР/11.11.2021
Златина Симеонова Милева2-193-ПВР/11.11.2021
Теодора Стойчева Точева2-194-ПВР/11.11.2021
Георги Димитров Караманов2-195-ПВР/11.11.2021
Стефан Маринов Атанасов2-196-ПВР/11.11.2021
Росица Тенчева Ковачева2-197-ПВР/11.11.2021
Алекси Цанков Зотев2-198-ПВР/11.11.2021
Костадин Георгиев Пейков2-199-ПВР/НС/12.11.2021
Хабибе Реджеб Емин2-200-ПВР/19.11.2021
Фикрет Бахри Сали2-201-ПВР/19.11.2021
НЕРИМАН РАМАДАН МЕХМЕД2-202-ПВР/20.11.2021

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения