Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 94 ПВР - НС
Кърджали, 07.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Ардино и замяната им с предложени от ПП “ИТН“

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх. № 207-ПВР/НС от 06.11.2021г. е постъпило предложение от  ПП “ИТН“  за замяна на назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложението съдържа и списък с имената на лицата, които ПП “ИТН“ предлагат за назначаване. Предложението е придружено от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител и е подписано от упълномощен представител на ПП „ИТН“.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 във връзка с чл.51, ал.2, т.1 и във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК – Кърджали

 

РЕШИ: 

 1. ОСВОБОЖДАВАназначени членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Ардино от ПП “ИТН“ на основание подадени заявления от лицата.
 2. АНУЛИРАиздадените удостоверения. 
 3. НАЗНАЧАВАза членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Ардино предложените от ПП “ИТН“. На назначените членове да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ.
 4. ОБЯВЯВАактуални СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Ардино към 07.11.2021 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл.73, ал.1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.  

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 07.11.2021 в 18:56 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения