Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 92 -ПВР - НС
Кърджали, 07.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград и замяната им с предложение от ПП „Движение за права и свободи “, Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ , Коалиция „БСП за България“ и ,, ПП „Има такъв народ“.

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх. № 193-ПВР/НС от 04.11.2021г. са постъпили предложения за замяна от  ПП„Движение за права и свободи“  на назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които ПП„Движение за права и свободи “ предлагат за назначаване. Предложенията са придружени от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител и са подписани от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“.

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх. № 200-ПВР/НС от 05.11.2021г. са постъпили предложения за замяна от  Коалиция „Изправи се!Мутри вън!“  на назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които Коалиция „ Изправи се!Мутри вън“ предлагат за назначаване. Предложенията са придружени от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител и са подписани от упълномощен представител на Коалиция „Изправи се! Мутри вън “.

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх. № 206-ПВР/НС от 06.11.2021г. са постъпили предложения за замяна от  Коалиция „БСП за България“  на назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които Коалиция „ БСП за България“ предлагат за назначаване. Предложенията са придружени от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител и са подписани от упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“.

 

В общия входящ регистър на РИК – Кърджали с вх. № 212-ПВР/НС от 07.11.2021г. са постъпили предложения за замяна от ПП „Има такъв народ“  на назначени членове на секционни избирателни комисии по подадени от тях заявления, като са приложени и самите заявления. Предложенията съдържат и списък с имената на лицата, които ПП „Има такъв народ“предлагат за назначаване. Предложенията са придружени от поименен списък на лицата на хартиен носител и електронен носител и са подписани от упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 във връзка с чл.51, ал.2, т.1 и във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК – Кърджали 

 

РЕШИ: 

 

 1. ОСВОБОЖДАВАназначени членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград от ПП „Движение за права и свободи“, Коалиция „ Изправи се! Мутри вън!“ и Коалиция „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“ на основание подадени заявления от лицата.
 2. АНУЛИРАиздадените удостоверения. 
 3. НАЗНАЧАВАза членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград предложените от ПП „Движение за права и свободи“, Коалиция „ Изправи се! Мутри вън! “ и Коалиция „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“ съгласно Приложение 1.

На назначените членове да се издадат УДОСТОВЕРЕНИЯ.

 1. ОБЯВЯВАактуални СИК в Девети изборен район - Кърджалийски на територията на община Момчилград към 07.11.2021 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл.73, ал.1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.  

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 07.11.2021 в 18:54 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения