Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 9-ПВР/НС
Кърджали, 01.10.2021

ОТНОСНО: Формиране на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в област Кърджали при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,

Със Заповед №1008/23.09.2021 г. на кмета на община Кърджали са образувани избирателни секции на територията на община Кърджали за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. - № 09 16 00 001 – 09 16 00 157.

Със Заповед №КО-810/21.09.2021 г. на кмета на община Крумовград са образувани избирателни секции на територията на община Крумовград за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. - № 09 15 00 001 – 09 15 00 077.

Със Заповед № РД-10-519/23.09.2021 г. на кмета на община Кирково са образувани избирателни секции на територията на община Кирково за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. - № 09 14 00 001 – 09 14 00 076.

Със Заповед № РД-19-396/21.09. 2021г. на кмета на община Момчилград за образувани избирателни секции на територията на община Момчилград за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14.11.2021 г. - № 09 21 00 001 – 09 21 00 056.

Със Заповед № 751/17.09.2021 г. на кмета на община Ардино са образувани избирателни секции на територията на община Ардино за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни представители на 14.11.2021 г. – № 09 02 00 001 - № 09 02 00 049.

Със Заповед № 1296/21.09.2021 г. на кмета на община Джебел са образувани избирателни секции на територията на община Джебел за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. - № 09 08 00 001 – 09 08 00 044.

Със Заповед № 730/21.09.2021 г. на кмета на община Черноочене са образувани избирателни секции на територията на община Черноочене за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. - № 09 35 00 001 - 09 35 00 038.

На основание чл.8, ал.8 и чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №564 – ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК за определяне на единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

АА е номерът на изборния район в страната, в случая 09 /Девети/ район - Кърджалийски, включващ общините: Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград, Ардино, Джебел и Черноочене.

ВВ е номерът на община, включена в Девети район - Кърджалийски, съгласно ЕКАТТЕ, който за община Кърджали е 16 /шестнадесет/, за община Крумовград е 15 /петнадесет/, за община Кирково е 14 /четиринадесет/, за община Момчилград е 21 /двадесет и едно/, за община Ардино е 02 /две/, за община Джебел е 08 /осем/, за община Черноочене е 35 /тридесет и пет/.

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна, съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват 00 /нула-нула/

и

ХХХ е номерът на секцията в съответната община,

Районна избирателна комисия  - Кърджали

 Р Е Ш И:

  1. Формира и утвърждава единната номерация за всяка избирателна секция в Девети район - Кърджалийски за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 

№ 09 02 00 001 – 09 02 00 049 вкл. в Община Ардино

№ 09 08 00 001 – 09 08 00 044 вкл. в Община Джебел

№ 09 14 00 001 – 09 14 00 076 вкл. в Община Кирково

№ 09 15 00 001 – 09 15 00 077 вкл. в Община Крумовград

№ 09 16 00 001 – 09 16 00 157 вкл. в Община Кърджали

№ 09 21 00 001 – 09 21 00 056 вкл. в Община Момчилград

№ 09 35 00 001 - 09 35 00 038 вкл. в Община Черноочене

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 01.10.2021 в 18:32 часа

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения