Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 89 ПВР -НС
Кърджали, 07.11.2021

ОТНОСНО: Създаване на „буферни“ зони във връзка с организация на работата на РИК Кърджали в деня на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. при приемане от СИК/ПСИК на изборните книжа и материали

При провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка в страната във връзка с пандемията от КОВИД-19 от ключово значение е запазване живота и здравето на лицата участващи в изборите. За изпълнение на тази цел РИК Кърджали следва да предприеме своевременни мерки и да създаде правилна организация за предаване на изборните книжа и материали, след приключване на изборния ден.

На територията на РИК 09 Кърджали са образувани 542 /петстотин четиридесет и две/ секционни избирателни комисии, от които 42 ПСИК. На следващо място следва да се вземе предвид образуването на допълнителни подвижни секционни избирателни комисии за карантинирани лица, тоест общият брой на всички секции има вероятност да достигне 550 /петстотин и петдесет/.

Съгласно чл. 285, ал. 1 и чл. 287 от ИК предаването на РИК на екземплярите от протокола, предназначени за ЦИК и РИК и други изборни книжа, както и проследяването на въведените от изчислителния пункт данни, се извършва от трима члена на всяка СИК. Горното означава, че общият брой на явилите се в РИК членове на СИК ще бъде не по-малко от 1650 /хиляда и шестстотин и петдесет/.

За избягване събирането на всички членове на СИК на едно и също място (Театрално-музикален център „Димитър Димов“ - Кърджали), по едно и също време (вечерта след приключване на изборния ден) и породената от това опасност от разпространение на КОВИД-19, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и Указанията за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. в условията на извънредна епидемична обстановка, разработени от Министерството на здравеопазването, Районна избирателна комисия – Кърджали

 

Р Е Ш И:

 Образуват се „буферни“* зони, както следва:

В община Момчилград:

 • В Народно читалище „Нов живот 1926“, град Момчилград 

В община Черноочене:

 • В Средно училище „Христо Смирненски“, с. Пряпорец, община Черноочене

В община Джебел:

 • В читалище „Христо Смирненски“, град Джебел 
 • Буферните зони представляват сгради, които осигуряват разделение между потоците от членове на СИК от различните общини, които ще пристигат в РИК Кърджали за предаване на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г.

 Определя следното разпределение на членовете на СИК от различните, както следва:

 • от община Джебел в читалище „Христо Смирненски“ – киносалона, гр. Джебел;
 • от община Момчилград в Народно читалище „Нов живот 1926“, град Момчилград;
 • от община Черноочене в Средно училище „Христо Смирненски“, с. Пряпорец, община Черноочене.
 • Поредността на пристигане на членовете от различните буферни зони в Театрално-музикален център „Димитър Димов“ - Кърджали се определя по реда на пристигане на всички членове на секции от съответната община в определените буферни зони. Информация за часа на пристигане се подава до председателя на РИК от органите на МВР. Председателят може да сверява получените данни и да се информира допълнително от други източници по негова преценка. Членовете на секционните избирателни комисии от подвижните секционни избирателни комисии, включително за карантинираните лица от всички общини, пристигат първи Театрално-музикален център „Димитър Димов“ - Кърджали за предаване на своите изборни книжа и материали.

Пристигане от буферните зони се извършва по график, изработен от РИК – Кърджали и се контролира от председателя на РИК със съдействието на органите на МВР. Предпоставка за пристигане от буферните зони е освобождаване на достатъчен брой места в Театрално-музикален център „Димитър Димов“ – Кърджали. На пристигналите секции в Театрално-музикален център „Димитър Димов“ - Кърджали се раздават подпечатани с печата на РИК - Кърджали поредни номера, с които се предават попълнените протоколи и другите изборни книжа. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 07.11.2021 в 18:46 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения