Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ № 75-ПВР-НС
Кърджали, 02.11.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Крумовград за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., формиране на структурата и съдържанието на единната номерация и назначаване на съставите им, както и състава на СИК в Дом за стари хора – Крумовград.

С вх. № 143-ПВР/НС от 28.10.2021 г. във входящия регистър на РИК – Кърджали е постъпило писмо от кмета на община Крумовград с техен изх. № 37-00-65/28.10.2021 г., с което ни уведомяват за постъпили към тази дата 227 бр. заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл. 37 от ИК. В писмото е предложено да бъдат определени 9 /девет/  броя секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Крумовград за изборите за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. Към писмото е приложена и Заповед № КО-938/28.10.2021 г. на кмета на общината, с която са образувани 9 /девет/ броя секции с подвижна избирателна кутия със съответен обхват.

С Вх. № 144-ПВР/НС от 28.10.2021 г. във входящия регистър на РИК – Кърджали е постъпило писмо от кмета на община Крумовград с Изх. № 37-00-64/28.10.2021 г., с което изпраща предложението за състав на ПСИК на територията на община Крумовград и СИК в Дом за стари хора - Крумовград, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 46-то Народно събрание, взели участие в проведените консултации на 26.10.2021 г., като част от процедурата по назначаване на членовете в подвижните секционни избирателни комисии и СИК в Дом за стари хора – Крумовград, за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,

Към писмото са приложени следните документи:

 1. Писмено предложение за съставите на подвижните секционни избирателни комисии за избиратели с трайни увреждания от община Крумовград, което съдържа имената на предложените лица, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към таблицата на предложението има и списък с предложени резервни членове от участвалите в консултациите партии и коалиции.
 2. Заверени копия на пълномощни, подписани от представляващите партията/коалицията.
 3. Протокол подписан от всички участвали в консултацията лица;
 4. Покана за участие в консултациите;

 

 

Комисията констатира, че на консултациите са участвали представители на КП „ГЕРБ- СДС“, ПП „Има такъв народ“, Коалиция „БСП“ за България“ и ПП „ДПС“ и са приключили с постигнато съгласие между тях, относно определяне разпределението и поименния състав на ПСИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Крумовград и в Дом за стари хора - Крумовград.

Установява се, че в разпределението на местата в СИК са включени и бройки за КП „Демократична България – Обединение“, които не са участвали на консултациите и не са представили предложение за техни членове. Въпреки това в РИК Кърджали е постъпило предложение с разпределени места за не участвалата коалиция, но без поименно да са посочени конкретни лица, които да ги заемат. Вероятно причината за включването им е породено от проведен телефонен разговор между представители на общината и коалицията, което се потвърждава от съдържащото се на трета страница от протокола: „Второто решение да бъде свързано с начина на разпределение на местата на П/К, които нямат представители днес, между вас участниците. Единствено ДБО казаха, че могат евентуално да направят писмено предложение“.

За членове на ПСИК и СИК в Дом за стари хора – Крумовград, за КП „Демократична България – Обединение“, са определени следните 9 /девет/ позиции в секции: 091500078 (Дом за стари хора – Крумовград)– Председател; 091500079 – член; 091500080 – член; 091500081 – член; 091500082 – секретар; 091500083 – член; 091500084 – член; 091500085 – председател; 091500086 – секретар; 091500087 – секретар.

Все пак на консултациите се е стигнало до съгласие, в случай, че не бъде направено поименно предложение от КП „Демократична България – Обединение“ за тези места, от участвалите в консултациите представители на партии и коалиции да бъдат предложени резервни членове за запълването им.

С оглед на това и липсата на поименен списък от КП „Демократична България – Обединение“, РИК Кърджали следва с настоящото решение да назначи на тези места предложените резервни членове, посочени от участвалите в консултациите, съгласно предоставения списък.

 

По отношение на секцията в Дом за стари хора – Крумовград, служебно известно на РИК Кърджали е че с наше Решение № 63-ПВР/НС от 25.10.2021 г., сме формирали и утвърдили единният ѝ номер - № 091500078. С оглед на това за деветте ПСИК следва да се формира и утвърди единна номерация с номера от 091500079 до 091500087.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, т. 6 и чл. 90, ал. 1 и 4, както и чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решения № 766-ПВР/НС от 20 октомври 2021 г. и № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Кърджали

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ 9 /девет/ броя подвижни секционни избирателни комисии в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Крумовград.
 2. ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА единните номера на подвижните секционни избирателни комисии в община Крумовград, както следва: № 091500079 до 091500087.
 3. ОПРЕДЕЛЯ за формираните подвижни избирателни секции броят на членовете да е 5 /пет/.
 4. НАЗНАЧАВА съставите на 9 /девет/ подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Крумовград за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и на Дом за стари хора – Крумовград, съгласно поименния списък, неразделна част от настоящото решение.
 5. На назначените членове да се издадат удостоверения.
 6. Обявява актуални списъци на членове на СИК/ПСИК в община Крумовград към 29.10.2021 г. – Приложение I към настоящото решение.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 02.11.2021 в 20:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения