Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 67-ПВР/НС
Кърджали, 27.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на подходящи секции за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Момчилград

В РИК – Кърджали е постъпило писмо с вх. № 126-ПВР/НС/26.10.2021 г. от Кмета на община Момчилград, с което в изпълнение на чл. 10, ал. 1 от ИК, предлага подходяща секция за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Момчилград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

След като комисията се запозна  с предложението счита, че са налице изискванията на чл. 10, ал. 1 от ИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 14  във връзка с чл. 10, ал. 1, чл. 235, ал. 1 от ИК и Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, РИК - Кърджали

 

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ следната  избирателна секция  в община Момчилград за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

Секция № 092100003 – Читалище „Нов живот“, адрес: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 90

ОБЯВЯВА телефоните, на които може се правят заявки за помощ, както следва:  03631/ 78-69

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 27.10.2021 в 19:03 часа

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения