Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 57-ПВР-НС
Кърджали, 18.10.2021

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателна секция в МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД - гр. Кърджали.

Учреждения по чл. 9, ал. 8 от ИК в МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД – гр. Кърджали за произвеждане на изборите за народни представители и президент и вицепрезидент на 14.11.2021 година.

С вх. № 98/18.10.2021 г. в РИК -  Кърджали е постъпило писмо от  Изп. директор на  МБАЛ  „Д-р Атанас Дафовски“ АД -  гр. Кърджали.

Към писмото е приложена Заповед № 994/18.10.2021 на  Изп. директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали за образуване на една избирателна секция за изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г. в лечебното заведение.

С оглед гореизложеното на основание  чл. 72, ал. 1, т. 6 от  Изборния кодекс,  Решение № 564- ПВР-НС от 21.09.2021г. на ЦИК и свое Решение №9- ПВР- НС от 01.10.2021г. Районна избирателна комисия Кърджали     

                                      

                                                                       Р Е Ш И:

 

 1. ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единни номера на избирателна секция в учреждения по чл. 9, ал.6, във връзка с ал. 8 от ИК в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали, както следва: МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД гр. Кърджали – секция № 091600158.
 2. ОПРЕДЕЛЯ за избирателни секции (СИК) в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги както и в местата за лишаване от свобода и за задържане - броят на членовете е 6/шест/.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс

пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 18.10.2021 в 18:42 часа

Календар

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения