Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 56-ПВР/НС
Кърджали, 18.10.2021

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на кандидат за народен представител от листата на ПП Български национален съюз „Нова демокрация“

В РИК- Кърджали, с вх. № 88-ПВР/15.10.2021 г., е постъпило по електронна поща писмо от ЦИК, изх. № НС-15-754/14.10.2021 г., с което Централната избирателна комисия указва на РИК- Кърджали, на основание раздел III, т. 15 от Решение № 578-ПВР от 23.09.2021 г. на ЦИК и въз основа на извършена проверка по чл. 3, ал. 3 от ИК, да заличи от кандидатската листа на ПП Български национален съюз „Нова демокрация“ Елена Кирилова Ваташка като кандидат за народен представител в Девети изборен район - Кърджалийски.

Към писмото е приложено заявление от кандидата за народен представител, получено в ЦИК на 14.10.2021 г., за заличаване на регистрацията му като народен представител.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9, във вр. с чл. 258, ал. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Кърджали

РЕШИ

ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидата за народен представител Елена Кирилова Ваташка, ЕГН *********, регистриран под № 1 в листата на ПП Български национален съюз „Нова демокрация“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. в Девети изборен район - Кърджалийски.

Анулира издаденото на кандидата удостоверение № 11-1-НС/10.10.2021 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 18.10.2021 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения