Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 53-ПВР/НС
Кърджали, 18.10.2021

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателни секция в Държавна психиатрична болница – Кърджали, учреждение по чл. 9, ал. 6 от ИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г.

С Вх. № 87-ПВР/НС от 15.10.2021 г. в РИК Кърджали е постъпило писмо от Директора на Държавна психиатрична болница – Кърджали.

Към писмото е приложена Заповед №764/14.10.2021 на Директора Държавна психиатрична болница - Кърджали за образуване на една избирателна секция за изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021г.

С оглед гореизложеното на основание  чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Решение 564-ПВР/НС от 21 септември 2021г. на ЦИК и свое Решение №9-ПВР/НС от 01 октомври 2021г. Районна избирателна комисия Кърджали

 

РЕШИ:

 

ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единния номер на избирателна секция в учреждение по чл. 9, ал.6, във вр .ал. 8 от ИК в Държавна психиатрична болница – Кърджали, както следва:

 секция № 091600159 – Държавна психиатрична болница – Кърджали

ОПРЕДЕЛЯ за избирателни секции (СИК) в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги както и в местата за лишаване от свобода и за задържане – броят на членовете е 6/шест/.

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 18.10.2021 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 167-ПВР / 29.11.2021

    относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

  • № 166-ПВР / 21.11.2021

    относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 165-ПВР / 21.11.2021

    относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения