Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 48-ПВР/НС
Кърджали, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за Президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Кърджали

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс, кметът на община Кърджали е депозирал в РИК - Кърджали  предложение за състав на СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Кърджали, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 46-то Народно взели участие в проведените консултации на 08.10.2021 г., като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за  14 ноември 2021 г.

Преписката е заведена под № 79 – ПВР/НС от 14.10.2021 г. във входящия регистър на РИК - Кърджали и съдържа:

 1. Писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка, както и списък на резервните членове със същото съдържание на хартиен и електронен носител;
 2. Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
 3. Копия на удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите;
 4. Пълномощните на лицата, участвали в консултациите, както и адрес, телефон и лице за контакт;
 5. Протокол от проведените консултации на 08.10.2021 г.;
 6. Представените при консултациите списъци на резервни членове;
 7. Копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването му.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Кърджали са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Кърджали.

Със Заповед №1008 /23.09.2021 г., издадена на основание чл. 8, ал. 2 от ИК, Кметът на община Кърджали е образувал 157/ сто петдесет и седем/  избирателни секции за произвеждане на изборите за Президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г а така също  е утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение № 15- ПВР/НС от 01.10.2021 г., Районна избирателна комисия Кърджали е определила броя на членовете на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Кърджали за  президент и вицепрезидент  и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и разпределението по партии на секционните ръководства на 11 юли 2021 г.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.1 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс и Предложение с изх.№ А 94-00/13.10.2021 г. на кмета на община Кърджали и наш Вх. № 71 ПВР-НС/13.10.2021 г., РИК – Кърджали

 

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Кърджали, съгласно направеното предложение от кмета на общината, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации. Приложение  Таблица 1
 2. УТВЪРЖДАВА списък с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно поименният списък – Приложение Таблица  2, неразделна част от настоящото решение.
 3. ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на назначените членове на СИК в община Кърджали. 

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 14.10.2021 в 17:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения