Районна избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 47-ПВР/НС
Кърджали, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс, кметът на община Джебел е депозирал в РИК - Кърджали  предложение за състав на СИК в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел, съгласно направените предложения от упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции, взели участие в проведените консултации на 06.10.2021г. и 08.10.2021г. като част от процедурата по назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на  14 ноември 2021 г.

Преписката е заведена под № 71/13.10.2021 г. във входящия регистър на РИК - Кърджали и съдържа:

 1. Писмено предложение за съставите на СИК от кмета на общината, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование,  партията /коалицията, която ги предлага и телефон за връзка на част от членовете;
 2. Копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите или копие от Решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то народно събрание.
 3. Заверени копия от пълномощните на лицата, участвали в консултациите, като пълномощници на представляващите партиите и коалициите‘
 4. Списък за резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за съставите на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден;
 5. 2 бр.протоколи от проведените консултации на 06.10.2021 г. и на 08.10.2021 г.
 6. Покана за консултации при община Джебел.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на Община Джебел са приключили с постигнато съгласие между участниците, относно определяне на поименния състав на СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Джебел.

Със Заповед № 1296 от 21.09.2021 издадена на основание чл.8, ал.2 от ИК, Кметът на община Джебел е образувал 44 /четиридесет и четири/  избирателни секции за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., а така също  е  утвърдил номерацията и адресите им. Заповедта е обявена публично, същата не е оспорена в законоустановения срок и е влязла в законна сила.

С влязло в сила Решение № 12-ПВР/НС от 01.10.2021г.  на РИК - Кърджали, районна избирателна комисия е определила броя на членовете на  СИК в Девети избирателен район – Кърджалийски на територията на община Джебел за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както и разпределението по партии на секционните ръководства.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал.1 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс и Предложение с изх.№ А 94-00/13.10.2021 г. на кмета на община Джебел и наш Вх. № 71 ПВР-НС/13.10.2021 г., РИК – Кърджали

 

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г. в Девети избирателен район - Кърджалийски на територията на община Джебел, съгласно направеното предложение от кмета на общината, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации. Приложение  Таблица 1

      2.УТВЪРЖДАВА списък с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, съгласно поименния списък – Приложение Таблица  2, неразделна част от настоящото решение.

       3.ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ на назначените членове на СИК в община Джебел. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Величка Димитрова Георгиева

Секретар: Беркант Метин Барзат

* Публикувано на 14.10.2021 в 17:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 167-ПВР / 29.11.2021

  относно: Изменение на Решение № 8-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на РИК Кърджали

 • № 166-ПВР / 21.11.2021

  относно: Упълномощаване членове на РИК – Кърджали, които да предадат в съответствие с чл.72, ал.1, т.26 от ИК на ЦИК изборните книжа и материали от изборите президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 165-ПВР / 21.11.2021

  относно: Освобождаване на членове на СИК в Девети изборен район - Кърджалийски и замяната им с предложение от парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание в новите (втори) избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021г.

всички решения